Komunikace s problémovým klientem v praxi

termínmístolektorcena
18.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekPhDr. Ingrid Matoušková PhD.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-227/2017, Název akreditace: Komunikace s problémovým klientem
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200191
Termín:od 18.5.2020 9:00 do 18.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Ať už s klienty pracujete na úřadě nebo v neziskové organizaci, vždy pracujete s lidmi a můžete se setkat s různými typy klientů. S některými to jde snadno, naopak s jinými to může „skřípat“ a pak jsou takoví klienti, kteří se dají označit za problémové. V praxi úředníka se můžete setkat s nejedním klientem, který vytváří problematické situace, vy však ze své pozice jste povinni ze svého postu mu vyjít vstříc. Může se stát, že k Vám klient přichází řešit takové požadavky, které jsou neřešitelné či mimo legislativní rámec.

Jak se tedy s takovým problematickým klientem vypořádat?

Na tuto otázku, ale i na jiné, týkající se této problematiky Vám nabídneme odpověď a návod v našem prakticky orientovaném akreditovaném semináři. V našem kurzu se naučíte, jak racionálně postupovat v problematických situacích v kontaktu s občany/klienty, jak těmto situacím předcházet a jak profesionálně zvládnout komunikaci s těmito klienty.

 

Cíl semináře:

Seminář je určen nejen pro pracovníky státní a veřejné správy, pro pracovníky vyřizující stížnosti, pracovníky pracující na úřadech práce, pracovníky v přímém styku s klienty, ale i pro pracovníky neziskových organizacích aj.

 

Obsah:

  • Které situace při jednání s klienty (při výkonu své profese, své pracovní funkce) považuji za komunikačně náročné a v čem?
  • V čem spočívá komunikační náročnost některých situací (jejich psychologická podstata).
  • Kdo pro mne představuje problémového klienta a v čem.
  • S jakými typy problémových klientů se můžeme setkat při výkonu své profese, jaké jsou zvláštnosti jejich prožívání, chování, komunikace.
  • Jak předcházet a jak řešit Interpersonální konflikty (jako zdroj příp. důsledek vzniku komunikačně náročných situací).
  • Jak a čím (jakými psychologickými prostředky a postupy) mohu řešit komunikačně náročné situace?
  • Pomocí jakých psychologických prostředků a postupů se mohu vyrovnávat s následky komunikačně náročných situací v psychice.
  • Dostatečný prostor bude také na semináři věnován dotazům a sdílení zkušeností z praxe.
Lektoři:PhDr. Ingrid Matoušková PhD. - expertka na problematiku sociální a forenzní psychologie, komunikace, intervence a psychologie v krizových situacích a krizový management. Členka Asociace forenzních psychologů a České asociace psychologů práce a organizace. Členka intervenčního týmu u krizové intervence pro složky IZS. Zakládající členka krizové linky Policie ČR. Věnuje se odborné publikační činnosti.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz