Interní audit z pohledu Ministerstva financí ČR

termínmístolektorcena
4.2. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Jan Lokajíček
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-116/2018, Název akreditace: Interní audit
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200050
Termín:od 4.2.2020 9:00 do 4.2.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Kvalitní výkon interního auditu poskytuje organizaci přiměřené ujištění o fungování řídícího a kontrolního systému a iniciuje případné změny ke zdokonalení tohoto systému. Cílem tohoto semináře je provést interní auditory výkonem interního auditu se zaměřením na jeho přípravu, komunikaci s auditovanými subjekty a formulaci zjištění a doporučení z vykonaného auditu. Představen bude vzorový statut a manuál interního auditu. Na semináři bude očekávaná aktivní participace účastníků.

Cílovou skupinou semináře jsou: zejména začínající interní auditoři.

 

Obsah:

-         Nastavení a výkon interního auditu v souladu s metodickými pokyny Centrální harmonizační jednotky č. 5 a č. 6 – Statut interního auditu a Manuál interního auditu

-         Plánování interního auditu - audit universe, analýza rizik, střednědobý plán auditu, roční plán auditu

-         Příprava na výkon interního auditu – program interního auditu

-         Auditní zpráva  - struktura auditní zprávy, komunikace závěrů auditu a sledování plnění opatření

-         Diskuse účastníků

Lektoři:Ing. Jan Lokajíček - zaměstnanec Ministerstva financí v odboru Centrální harmonizační jednotka. Ve své práci se zabývá zejména přípravou metodických materiálů a poskytováním konzultací při nastavování vnitřního kontrolního systému v organizacích veřejné správy.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:28.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz