Veřejná podpora

termínmístolektorcena
5.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Matěj Kliman
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200309
Termín:od 5.11.2020 9:00 do 5.11.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci naší nabídky Vám představujeme seminář „Veřejná podpora. Seminář povede zkušený specialista v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií Mgr. Matěj Kliman. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací ohledně otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.

 

Seminář má konzultační charakter a účastníci na něj mohou přijít s dotazy, které je v praxi „pálí“.

 

Cíl semináře:

 1. Základní orientace účastníků v problematice veřejné podpory.
 2. Seznámení se se základními režimy veřejné podpory aplikovatelnými ÚSC.
 3. Orientace účastníků v základních oblastech zpravidla podporovaných ÚSC.
 4. Získání praktických poznatků a dovedností v dané oblasti.

 

Cílovou skupinou, pro kterou je seminář určen, jsou: administrátoři veřejné podpory (dotačních programů, ad hoc dotací) na ÚSC a příjemci těchto podpor, případně další zájemci o problematiku veřejné podpory.

 

Obsah semináře:

1) Základní orientace v problematice veřejné podpory:

 • Co je veřejná podpora (znaky veřejné podpory)
 • Problematika nepřímé veřejné podpory (přelévání veřejné podpory)
 • Problematika výjimek ze zákazu veřejné podpory

 

2) Seznámení se se základními režimy veřejné podpory aplikovatelnými ÚSC, zejména:

 • podpora de minimis
 • podpora nehospodářských činností
 • podpora dle Obecného nařízení o blokových výjimkách (GBER)
 • podpora služeb obecného hospodářského zájmu (SGEI)

 

3) Diskuse nad konkrétními případy a o základních oblastech zpravidla podporovaných ÚSC

 • Podpora vzdělávání
 • Podpora sportu
 • Podpora kultury
 • Podpora sociálních služeb a sociálního bydlení
 • Podpora MSP
 • Podpora výzkumu a vývoje
Lektoři:Mgr. Matěj Kliman - zkušený odborník v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:29.10.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz