Aktuální otázky stávající právní úpravy dovolené a překážek v práci, legislativní novinky

termínmístolektorcena
21.4. | 9:00PrahaJUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-380/2019
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200158
Termín:od 21.4.2020 9:00 do 21.4.2020 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře:

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k  judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k stávající právní úpravě dovolené a k problematice překážek v práci, zejména pak s důrazem na aktuální otázky, které v praxi činí potíže. Dále představit legislativní novinky v této oblasti, a to včetně koncepční změny dovolené dle navrhované novely zákoníku práce.

 

V rámci semináře, který bude rozdělen do dvou tematických částí, bude vysvětleno zejména následující:

 

-          rozlišení dovolené za kalendářní rok, její poměrné části a dovolené za odpracované dny

 • odpracovaný den pro účely dovolené (problematika překážek, souběhy různých dob)
 • nepřetržitost trvání pracovního poměru (navazující poměry, změna zaměstnání)
 • určení velikosti poměrné části dovolené

-          představení univerzálního postupu k určení konkrétního počtu pracovních dní dovolené (i pro složitější případy, kdy se např. v průběhu roku opakovaně mění rozsah úvazku, zaměstnanci pracují v různě dlouhých směnách apod.):

-          krácení dovolené a úskalí s tím spojená (omluvené/neomluvené absence, rozsah krácení, nezkrátitelné minimum)

-          zákonné limity zaměstnavatele při určování čerpání dovolené a navazující problematické otázky (čerpání dovolené ve státní svátek, po mateřské dovolené, během překážek v práci, odvolání z dovolené a náhrada nákladů, zákonnost převodu dovolené do dalšího roku …)

-          aplikační a výkladové problémy spojené s dodatkovou dovolenou (vliv překážek v práci, započítávání odpracovaných dnů…)

-          náhrada za dovolenou (výplata, vracení náhrady při přečerpání dovolené, skončení pracovního poměru…)

-          představení nové koncepce dovolené dle navrhované novely zákoníku práce - srovnání stávající a navrhované právní úpravy na modelových příkladech, převod dovolené do dalšího kalendářního roku, změny při čerpání dovolené ve státní svátek …

 

-          třídění překážek v práci a systematika v ZP

-          právní následky překážek v práci (vliv na skončení pracovního poměru - neplatnost výpovědi, stavení běhu výpovědní doby; překážky a pružná pracovní doba)

-          překážky v práci na straně zaměstnance:

 • dočasná pracovní neschopnost zaměstnance (e-neschopenka, zrušení karenční doby, kontrola zaměstnance a výpovědní důvod dle § 52 písm. h) ZP…)
 • dlouhodobá péče (vážný provozní důvod …)
 • mateřská dovolená
 • rodičovská dovolená (čerpání, návrat, souběžné zaměstnání, otcovská …)
 • překážky v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb. (ošetření/vyšetření u lékaře – rehabilitace ANO/NE?, úmrtí, svatba, vyhledání nového zaměstnání …)
 • nepojmenované překážky – otázky spojené s indispozičním volnem (sick days), neplaceným volnem apod.
 • překážky v práci z důvodu obecného zájmu (darování krve …)

-          překážky v práci na straně zaměstnavatele:

 • prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy
 • jiná překážka ve smyslu § 208 ZP
 • překážka za dobu strávenou na pracovní cestě
Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.4.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz