Kyberšikana ve školství

termínmístolektorcena
29.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Petr Šmíd
1500 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:MŠMT 1037/2017-1-177 Název akreditace: Kyberšikana ve školství, MPSV A2019/0199-SP/PC/PP/VP Název akreditace: Úvod do kyberšikany
Akreditace: MPSV MSMT
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200042
Termín:od 29.1.2020 9:00 do 29.1.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky semináře s fenoménem kyberšikany ve školství, popsat jeho základní formy, projevy, následky a možnosti řešení.

Seminář provede účastníky různými formami kyberšikany, kterými mohou být verbální útoky, ztrapňování šířením fotografie, videa nebo zvukové nahrávky, vyhrožování, zastrašování oběti nebo dokonce vydírání. Účastníci se seznámí také s různými formami manipulace s dětmi ve vztahu k internetu.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci Policie ČR, ředitelé škol, pedagogičtí pracovníci a zaměstnanci školských odborů krajských a obecních úřadů.

 

Obsah:

  • multidisciplinární vymezení kyberšikany
  • formy kyberšikany
  • intervence ze strany pedagoga
  • role policie
  • možné následky kyberšikany
  • ostatní hrozby na internetu
Lektoři:Ing. Petr Šmíd - technický expert na oblast kyberkriminality
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:1500 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz