Trestní odpovědnost právnických osob

termínmístolektorcena
12.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-418/2018
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200068
Termín:od 12.2.2020 9:00 do 12.2.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je postihnout podstatné otázky aktuální právní úpravy trestní odpovědnosti právnických osob, existující  judikaturu  obecných soudů a Ústavního soudu a praktické zkušenosti s aplikací právní úpravy. Snaha je praktickým způsobem přiblížit danou právní problematiku v procesní i hmotněprávní rovině.

 

Obsah:

 

1.      Podstatné informace k právní úpravě zákona o trestní odpovědnosti právnických osob č. 418/2011 Sb. včetně všech novel  právní úprava, hmotněprávní a procesní ustanovení zákona, vztah k jiným právním předpisům)

2.      Statistika trestní odpovědnosti právnických osob , významná  judikatura českých obecných soudů a Ústavního soudu, metodický pokyn Nejvyššího státního zastupitelství

3.      Dopady právní úpravy a související rizika, relevantní trestné činy ( BOZP, korupce, hospodářská trestná činnost, daňové trestné činy, veřejné zakázky, ekologie  - praktické příklady)

4.      Možnost vyvarovat se trestní odpovědnosti (tzv. vyvinění - § 8 odst. 2 zákona) a úloha obhajoby

5.      Aplikace compliance management systému v praxi.

Lektoři:Prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof. - Místopředseda Ústavního soudu ČR.
Program:

10:00-14:30

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.2.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz