Pracovnělékařské služby a nemoci z povolání

termínmístolektorcena
19.3. | 9:00PrahaJUDr. Jan Horecký Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-380/2019
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200119
Termín:od 19.3.2020 9:00 do 19.3.2020 15:00
Místo:Praha
Popis:

Obsah:

 

*Právní úprava - zákoník práce, zákon o ochraně veřejného zdraví, zvláštní právní předpisy (řidiči z povolání), zákon o specifických zdravotních službách a vyhláška č. 79/2013 Sb.

*základní pravidla kategorizace prací, rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví č. 258/2000 Sb. a vyhlášky č. 432/2003 Sb. 

*pracovnělékařská služba – její obsah, poradenská a dohledová činnost

*smlouvy zaměstnavatelů s poskytovateli pracovnělékařských služeb – povinnosti a *oprávnění lékařů vůči zaměstnavatelům

*vysílání zaměstnanců na pracovnělékařské prohlídky

*nový institut pověřeného poskytovatele

*co musí obsahovat žádost o prohlídku

*jednotlivé druhy prohlídek, nová úprava výstupních prohlídek

*hrazení vstupní prohlídky zaměstnavatelem

*kdy je povinnost provést vstupní prohlídku při změně práce

*řidiči referenti - kdy mimořádná prohlídka nahrazuje periodickou, různé lhůty *periodických prohlídek u téhož zaměstnance, 

*prohlídky u zaměstnanců na DPP a DPČ

*lékařské prohlídky pro práci v noci 

*mladiství a žáci

*lékařské posudky – výpis ze zdravotnické dokumentace

*platnost a právní účinky posudku – opravné prostředky a jejich důsledky a praktické *zkušenosti s jejich rozhodováním – nová možnost vzdát se opravného prostředku

*posudkové závěry a jejich důsledky podle zákoníku práce (upřesnění a doplnění právní úpravy v ZSZS) – dlouhodobé pozbytí zdravotní způsobilosti, souvislost s pracovními úrazy a nemocemi z povolání

*odstupné v souvislosti s pracovním úrazem

*důsledky neprovedení prohlídky – povinnost nepřidělovat zaměstnanci práci – výpověď a převedení na jinou práci

*kontrolní působnost hygienických stanic a inspekce práce – možné sankce 

*postup uznávání nemocí z povolání 

 

Lektoři:JUDr. Jan Horecký Ph.D. - Vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, Masarykova univerzita.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz