Jak se zbavit neschopného zaměstnance a další v praxi problémová ustanovení zákoníku práce

termínmístolektorcena
16.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Jan Horecký Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-375/2017, Název akreditace: Novela zákoníku práce
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200011
Termín:od 16.1.2020 9:00 do 16.1.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

 

Obsah:

 

*Jednotlivé druhy skončení pracovního poměru v judikatuře Nejvyššího soudu

*Jak se zbavit neschopného zaměstnance, špatný a nedostatečný pracovní výkon anebo nekvalitní práce

*Vymezení lhůty pro odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

*Rozdíl mezi předpoklady pro výkon práce a požadavky na výkon práce

*Osvědčení NBÚ jakožto předpoklad pro výkon sjednané práce a pozbytí jeho platnosti  jakožto důvod pro platnou výpověď z pracovního poměru

*Lékařský posudek jako podklad pro platnou výpověď z pracovního poměru

*Jaké jsou povinnosti zaměstnavatelů v případě, že se stane pracovní úraz, a jaké výmluvy nejčastěji používají, aby se vyhnuli placení odškodného? Má družka zaměstnance, který v důsledku pracovního úrazu zemřel vůbec šanci získat odškodné, když podle zákona není osobou blízkou?

*Selhání vedoucí zaměstnance – jeho důsledky pro skončení pracovního poměru

*Neplatné skončení pracovního poměru a náhrada škody uplatňovaná vůči statutárnímu orgánu

*Nepřidělování sjednané práce po návratu zaměstnance do zaměstnání po “prohraném” soudním sporu a vazba na vznik škody

*Náhrada platu (mzdy) při neplatném skončení pracovního poměru

*Doručování “povolání” zaměstnance zpět do zaměstnání po prohraném soudním sporu anebo v době trvání soudního sporu - komu se doručuje a co by mělo obsahovat

*Skončení pracovního poměru na dobu určitou a následné přidělování sjednané práce

*Vedoucí zaměstnanci - práce přesčas, práce v sobotu a v neděli, pracovní pohotovost, jejich postavení po odvolání z funkce, kdy a jakým způsobem je nutno plnit tzv. nabídkovou povinnost, kdy je možné nejdříve přistoupit k výpovědi z pracovního poměru

*Konkureční doložka

*Překážky v práci na straně zaměstnance

*Mateřská dovolená, rodičovská dovolená, otcovská dovolená a dlouhodobé pracovní volno

*Zásada stejné odměny za stejnou práci v. nerovné odměňování

*Šikana na pracovišti (mobbing a bossing)

Lektoři:JUDr. Jan Horecký Ph.D. - Vedoucí katedry pracovního práva a sociálního zabezpečení, Masarykova univerzita.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka