Specifika právní úpravy dopravních staveb, procesní úprava a výkon speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona č. 183/2006 Sb., ve znění zákona č. 225/2017 Sb.

termínmístolektorcena
18.8. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Ladislav Hireš
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-92/2014, Název akreditace: Silniční a správní úřad obcí I. a II. stupně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200255
Termín:od 18.8.2020 9:00 do 18.8.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

 

Cílem semináře je prohloubení znalostí účastníků u vymezení a působnosti speciálních stavebních úřadů podle současné právní úpravy zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZoPK“), a zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SZ“).  

 

Obsah:

 

Závazná stanoviska silničních správních a speciálních stavebních úřadů k územně analytickým podkladům, územně plánovací dokumentaci, územním, stavebním a společným řízením.  

Procesní postupy a rozhodování speciálních stavebních úřadů podle stavebního zákona, s odkazem na úpravu správního řádu a soukromoprávní úpravu majetkových vztahů.

Rozsah a obsah prováděcích vyhlášek ke stavebnímu zákonu, úprava a struktura vyhl.č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Lektoři:JUDr. Ladislav Hireš - Nezávislý právník působící jako poradce a konzultant v oblasti úpravy zákona o pozemních komunikacích, stavebního zákona, správního řádu, atd. Působí jako právník KÚ Středočeského kraje.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.8.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz