Odpovědnost za škodu v dopravě

termínmístolektorcena
10.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Petr Vojtek
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):2030200003
Termín:od 10.2.2020 9:00 do 10.2.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Na semináři se mimo jiné dozvíte:

  • že odpovědnost za škodu z provozu dopravních prostředků se vztahuje i na provoz lyžařských vleků, výtahů a eskalátorů
  • jaké jsou jednotlivé složky práva na náhradu škody způsobenou provozem vozidla a z ní odvozené jednotlivé složky práva na plnění z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
  • že poškozený při dopravní nehodě má právo na náhradu nákladů účelně vynaložených na vypůjčení či pronájem vozu (zejména po dobu opravy vlastního motorového vozidla, je-li skutečně opravováno)
  • že pokud je pojistná událost jen obecně vymezena jako skutečnost, s níž je spojena povinnost pojistitele plnit, zahrnuje pojistná událost nejen událost, která vedla ke vzniku škody, ale i vznik škody samotné (včetně škody na zdraví) a nemůže být zásadně totožná s dopravní nehodou 
  • provozovatelem letadla odpovědným objektivně za škodu způsobenou zvláštní povahou jeho provozu je vlastník letadla, není-li v leteckém rejstříku uvedena jiná osoba jako provozovatel
  • že okolnost, že o přestupku řidičky osobního automobilu, která zavinila dopravní nehodu, nebylo v důsledku promlčení rozhodnuto v přestupkovém řízení, však nevyloučila, aby se žalobce domohl náhrady škody, která mu vznikla poškozením autobusu
  • že zdravotní pojišťovna má proti pojistiteli odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorových vozidel přímý nárok na náhradu nákladů vynaložených na léčení svého pojištěnce zraněného zaviněným protiprávním jednáním při dopravní nehodě
  • že základem pro určení výše odměny advokáta pro účely náhrady nákladů řízení ve sporu o náhradu nemajetkové újmy, jejíž výše záležela na znaleckém posudku nebo úvaze soudu, není částka požadovaná žalobou, nýbrž až částka přisouzená
  • jaké jsou nejčastější dopravní situace při střetu provozů a jak jsou soudy posuzovány a kvalifikovány
Lektoři:JUDr. Petr Vojtek - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů o náhradě škody včetně přímých nároků proti pojišťovně a ve věcech obdobných s výjimkou sporů podle zákona č. 82/1998 Sb.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.2.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz