Zneužití zákona č. 106/1999 Sb. ve správním řízení se soudcem NSS

termínmístolektorcena
7.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-45/2017, Název akreditace: Zneužití zákona 106 ve správním řízení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200004
Termín:od 7.2.2020 9:00 do 7.2.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Přístup k právu na informace zůstává dlouhodobým problémem zejména ve vztahu ke zneužívání tohoto práva kverulanty. Judikatura Nejvyššího správního soudu k tomuto problému vytvořila určité obranné mechanismy. V poslední době však bylo vydáno několik nálezů Ústavního soudu, které praxi poskytování informací podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, přinášejí nové výzvy. Jak poskytovat informace v souladu se zákonem a současně s požadavky judikatury bude proto hlavním tématem této přednášky. Seminář bude diskutovat v obecnosti zásadu zákazu zneužití práva a dále otázku, nakolik se tato obecná zásada právní může uplatnit při zjevně šikanózních žádostech o informace podle zákona č. 106 /1999 Sb.

Lektoři:Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D - soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz