Nový přestupkový zákon z pohledu judikatury NSS ČR

termínmístolektorcena
25.5. | 9:00PrahaProf., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-73/2014, Název akreditace: Přestupkové právo v judikatuře Nejvyššího správního soudu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200206
Termín:od 25.5.2020 9:00 do 25.5.2020 15:00
Místo:Praha
Popis:

Zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, je v účinnosti již tři roky. Řada problémů zůstává již  tři dekády v zásadě stejná, každým rokem se však objevují problémy nové. Přednáška, pojatá diskusní formou, bude na vybraných příkladech analyzovat praktické problémy aplikace přestupkového práva (např. formální a materiální pojetí přestupku, včetně otázky, jak dalece se musí přestupkové orgány touto problematikou zabývat; okolnosti vylučující protiprávnost; zavinění a objektivní odpovědnost za přestupek; specifika přestupků fyzických a právnických osob; otázky dokazování, rozsah důkazní povinnosti správního orgánu v řízení v prvém stupni a v řízení o odvolání, včetně toho, jak se postavit k blanketnímu – nijak neodůvodněnému – odvolání; problematika společného řízení). Podíváme se též na pravidla ukládání trestů, zejména pokut (mj. též rozsah dokazování správního orgánu k této otázce), ukládání trestů za vícero přestupků, postavení poškozeného v řízení o přestupku apod.

 

Účelem je na praktických příkladech ukázat, jak správně vést řízení o přestupku. Podíváme se  též, jak se postavit některým šikanózním a zneužívajícím praktikám.

Lektoři:Prof., JUDr. Zdeněk Kühn Ph.D., LL.M., S.J.D - soudce Nejvyššího správního soudu, který soudí spory týkající se zákona č. 106/1999 Sb., zákona č. 101/2000 Sb., a zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:18.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz