Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a jejich vyřizování s přihlédnutím k novele účinné od 24.4.2019

termínmístolektorcena
28.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Otakar Ludvík
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-614/2016, Název akreditace: Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., v podmínkách městských a obecních úřadů, zveřejňování platů úředníků a politiků
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200212
Termín:od 28.5.2020 9:00 do 28.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V dnešní společnosti jsou informace významným prvkem a řadou z nich disponuje veřejný sektor. Jakým způsobem však s nimi má zacházet? A kdo takové informace může chtít, po kom a jak? To vše Vám spolu s detailnějším seznámením se se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nabízíme v našem kurzu a to včetně dopadu aktuálního legislativního vývoje spojeného se zákonem č. 111/2019 Sb. přijatým v souvislosti s novým zákonem o zpracování osobních údajů a rozsudky správních soudů.

 

Cíl semináře:

Představení procesu vyřizování žádosti o informace podané dle zákona č. 106/1999 Sb. a nejzásadnějších důvodů bránících poskytnutí informace, včetně vlivu aktuálních změn.

 

Obsah:

  • povinné subjekty dle informačního zákona
  • výjimky z působnosti informačního zákona
  • žádost o informace, její náležitosti a odstraňování vad
  • zpracování a vyřízení žádosti o informace včetně možnosti žádat úhradu nákladů
  • opravné prostředky proti postupu povinných subjektů včetně možnosti přezkumu a informační příkaz
  • důvody odmítnutí žádosti o informace s podrobnějším výkladem nejdiskutovanějších oblastí
Lektoři:Mgr. Otakar Ludvík - Kancelář ministra vnitra - právník, který se zabývá zákonem o svobodném přístupu k informacím a to jak v rovině teoretické, tak zejména praktické
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz