Krizové řízení

termínmístolektorcena
12.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Jan Soviš
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-85/2015, Název akreditace: Krizové řízení
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200314
Termín:od 12.11.2020 9:00 do 12.11.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Krizové řízení jako takové bezprostředně souvisí s bezpečností a jeho hlavním cílem je příprava na řešení krizových situací a jejich řešení, ať už se jedná o přírodní pohromy nebo další mimořádné události, spojené s ochranou základních hodnot, tj. životů, zdraví, majetku a životního prostředí.

 

Cílem semináře je seznámit zájemce s problematikou základů a hlavního obsahu krizového řízení. V rámci semináře budou podrobně vysvětleny povinnosti všech subjektů vyplývající z krizové legislativy, tj. zejména zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti, působnost orgánů krizového řízení v této problematice, povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení, rozdíl mezi mimořádnou událostí a krizovou situací, vyhlašování krizových stavů aj. 

 

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou krizového řízení na všech úrovních veřejné správy, se základními pojmy v této oblasti, s legislativou krizového řízení, zejména s krizovým zákonem a jeho prováděcím nařízením vlády a se zpracováním krizového plánu a plánu krizové připravenosti.

 

Cílovou skupinou semináře jsou pracovníci krizového řízení ve veřejné správě a osoby odpovědné za řešení krizových situací tj. starostové obcí a řídící pracovníci krajských úřadů a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností

 

 

Obsah semináře:

 -       krizové řízení a základní pojmy v této oblasti, tj. mimořádná událost, krizová situace, krizové stavy, krizová opatření;

-       přehled nejdůležitějších právních norem v oblasti krizového řízení, týkající se přípravy na řešení krizových situací a jejich řešení;

-       orgány krizového řízení na všech úrovních veřejné správy a jejich působnost;

-       zpracování krizových plánů a plánů krizové připravenosti;

-       obsah rozhodnutí hejtmana kraje o vyhlášení stavu nebezpečí;

-       obsah žádosti starosty obce o vyhlášení stavu nebezpečí;

-       systém bezpečnostních rad a krizových štábů v rámci bezpečnostního systému ČR;

-       zvláštní skutečnosti a jejich využití v systému krizového řízení;

-       povinnosti právnických a fyzických osob při přípravě na řešení krizových situací a při jejich řešení;

-       hospodářská opatření pro krizové stavy a jejich využití v systému krizového řízení;

-       diskuze, sdílení zkušeností.

Lektoři:JUDr. Jan Soviš - lektor je zaměstnán u Úřadu vlády ČR na Sekretariátu Bezpečnostní rady státu. Dříve několik let působil u Správy státních hmotných rezerv. V době svého působení na Ministerstvu vnitra byl odpovědný za zpracování původní verze krizového zákona č. 240/2000 Sb. a jeho prováděcího nařízení vlády č. 462/2000 Sb.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.11.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz