Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

termínmístolektorcena
3.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Hana Juráňová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200221
Termín:od 3.6.2020 9:00 do 3.6.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:
 1. Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019
 2. Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004.
 3. Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora
 4. Zákon o finanční kontrole
 5. vymezení pojmů
 6. obecná formulace finanční kontroly
 7. cíle finanční kontroly
 8. organizační zajištění finanční kontroly
 9. Veřejnosprávní kontrola
 10. Zákon o kontrole
 11. Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu
 12. VSK u zřízených p.o.
 13. Vnitřní kontrolní systém
 14. povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
 15. předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
 16. záznam o kontrole
 17. praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
 18. příklad řídící kontroly u výdajů
 19. příklad řídící kontroly u příjmů
 20. Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic
 21. Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost
 22. Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.
 23. Shrnutí, workshop, závěr
Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz