Zákon č. 106/1999 Sb. - související judikatura a aktuální novely v běžné praxi úřadu s přihlédnutím k novele

termínmístolektorcena
28.4. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Jan Jančík
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-61/2017, Název akreditace: Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v běžné praxi úřadu
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200173
Termín:od 28.4.2020 9:00 do 28.4.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci nabídky seminářů zařazujeme akreditovaný kurz u MV s tématem „Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím se zaměřením na aktuální novely a související judikaturu“, ve kterém Vás lektor seznámí zejména s otázkami poskytování informací o platech a odměnách úředníků.

Součástí semináře bude i diskuze nad problematickými případy.

 

Cíl semináře:

U účastníků semináře vytvořit ucelenou představu o aplikaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím včetně aktuálních novel a související judikatury.

Seminář je určen primárně pro úředníky.

 

V rámci kurzu bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-         Způsob vyřízení žádosti o informace.

-         Nezbytné náležitosti vyřízení žádosti o informace.

-         Možnosti postupu v případě že informace nebude poskytnuta, popř. bude poskytnuta jen z části.

-         Judikatura zabývající se zneužíváním zákona.

-         Judikatura zabývající se šikanou úřadů některými žadateli.

-         Řešení situací nastalých v případě podání stížnosti, resp. odvolání.

-         Postup nadřízeného orgánu.

-         Diskuze, sdílení zkušeností.

Lektoři:Mgr. Jan Jančík - Lektor působil jako právník na Magistrátu hl. m. Prahy, kde se řadu let v praxi zabýval zákonem o svobodném přístupu k informacím. Lektor je zároveň starostou v „malé obci“, jíž zároveň poskytuje právní podporu.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.4.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz