Chyby a rizika vyplývající z řízení a realizace evropských projektů

termínmístolektorcena
16.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-413/2019, Název akreditace: Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200111
Termín:od 16.3.2020 9:00 do 16.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.

 

Seminář je vhodný pro zaměstnance potencionálních žadatelů, příjemců, žadatelů, ale i pracovníků ŘO/ZS (poskytovatelů dotací).

 

Seminář doporučujeme pro projektové manažery, finanční manažery, vedoucí projektů a týmů, statutární zástupce, členy projektových týmů a administrátory projektů.

 

V rámci semináře bude vysvětleno:

- jak správně řídit projekt a jeho rizika

- jaká rizika se vyskytují na jednotlivých úrovní řízení, matice rizik a kdo nese zodpovědnost za rizika

- na co si dát pozor při psaní projektové žádosti o dotaci

- na co si dát pozor, než podepíšu právní akt o poskytnutí dotace (ze strany poskytovatele i příjemce)

- jaké jsou hlavní rizikové oblasti projektů (administrativní kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu, legislativa, metodika, pravidla poskytovatele)

- riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags)

- čemu věnovat pozornost při výběru dodavatele administrace projektu / veřejných zakázek

- rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a z vlastních, popř. národních zdrojů

- kontrolní systém ŘO/ZS (řízení alokace, zastupitelnost, zdlouhavá administrace ZoP ex-ante kontrola atd.)

- kontrola a audit projektů včetně dopadů zjištění na příjemce nebo poskytovatele podpory,

- nejčastější chyby a příklady špatné praxe (nedostatečný audit trail, chybné vedení účetnictví, nedodržení zákoníku práce, porušení pravidel operačního programu při veřejných zakázkách či zákona o zadávání veřejných zakázek, porušení pravidel pro veřejnou podporu, nedodržení principů 3E a řada dalších

- součástí semináře může být i případová studie (dle složení a zájmu účastníků)

- otázky, diskuze a závěr

Lektoři:Ing. Jiří Machát MSc. - vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR
Ing. et Ing. Jan Procházka - Metodik Auditního orgánu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz