Náprava vadných rozhodnutí ve správních řízeních

termínmístolektorcena
19.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Jan Břeň
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200118
Termín:od 19.3.2020 9:00 do 19.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je poskytnout přehledným způsobem základní náhled do systému nápravy vadných rozhodnutí ve správních řízeních s důrazem na související správní judikaturu a Závěry ze zasedání Poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu a správnímu trestání.

 

Cílovou skupinou semináře jsou zejména úřední osoby aplikující správní řád v odvolacím řízení nebo v řízení o rozkladu.

 

V rámci semináře bude vysvětleno zejména následující:

1. Systém prostředků přezkoumávání správních rozhodnutí

 • vady správních rozhodnutí a postup při jejich nápravě,
 • opravné prostředky podle správního řádu (řádné, mimořádné, dozorčí),
 • prohlášení nicotnosti rozhodnutí,
 • soudní přezkum

 

2. Odvolací řízení

 • proti kterým rozhodnutím se nelze odvolat,
 • osoby oprávněné podat odvolání a rozsah jejich odvolacího práva,
 • lhůta pro podání odvolání,
 • náležitosti odvolání,
 • právní účinky odvolání

 

3. Průběh odvolacího řízení

 • postup správního orgánu prvního stupně po podání odvolání,
 • autoremedura,
 • odvolací správní orgán a jeho postup po podání odvolání,
 • průběh odvolacího řízení,
 • rozsah přezkumu napadeného rozhodnutí,
 • způsoby rozhodnutí odvolacího orgánu,
 • zákaz reformace in peius

 

4. Zvláštnosti řízení o rozkladu

 • pravomoc k rozhodnutí o rozkladu,
 • rozkladová komise (zvláštní senát rozkladové komise),
 • způsoby rozhodnutí o rozkladu

 

5. Přezkumné řízení

 • předmět přezkumného řízení,
 • zahájení a průběh přezkumného řízení,
 • zkrácené přezkumné řízení,
 • rozhodnutí v přezkumném řízení

 

6. Obnova řízení a nové rozhodnutí

 • podmínky obnovy řízení na žádost a obnovy řízení z moci úřední,
 • příslušnost k obnově řízení,
 • řízení o obnově řízení a obnovené řízení,
 • nové rozhodnutí

 

7. Uspokojení účastníka řízení po podání žaloby ve správním soudnictví

 • podmínky uspokojení navrhovatele,
 • postup žalovaného správního orgánu v návaznosti na postup správního soudu

 

8. Nicotnost rozhodnutí

 • důvody nicotnosti,
 • postup při prohlášení nicotnosti

 

9. Stížnost

 • podmínky podání stížnosti,
 • postup při vyřízení stížnosti,
 • přešetření způsobu vyřízení stížnosti

 

10. Dotazy a diskuse

Lektoři:Mgr. Jan Břeň - Vedoucí oddělení rozkladové komise a poradní komise ministra odboru správního Ministerstva vnitra. Pravidelně přednáší problematiku veřejné správy a správního řádu zejména pro úředníky územních samosprávných celků připravujících se na zkoušku zvláštní odborné způsobilosti. Rovněž pravidelně publikuje v odborných časopisech zaměřených na veřejnou správu.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz