Sestavování rozpočtu a řízení hospodaření podle něj u územně samosprávných celků

termínmístolektorcena
29.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Lenka Stromšíková
Ing. Zdeněk Studeník
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-575/2016 , Název akreditace: Novela zákona o rozpočtových pravidlech
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200214
Termín:od 29.5.2020 9:00 do 29.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základním legislativním rámcem v oblasti rozpočtu ÚSC. Seminář si také klade za cíl jeho účastníkům ve své metodické části přiblížit praktickou formou vhodná doporučení a příklady dobré praxe

 

Obsah:

-     Rozpočet ÚSC

-     Zdroje rozpočtu ÚSC

-     Moderní rozpočtové metody

-     Účelnost, efektivnost, hospodárnost – základ pro řízení obcí a krajů

-     Rozpočtová odpovědnost

-     Zadluženost ÚSC a její sledování

-     Metodika rozpočtu

-     Závazné ukazatele rozpočtu

-     Správnost stanovení časové použitelnosti u stanovených závazných ukazatelů

-     Praktické příklady

-     Porušení rozpočtové kázně

-     Financování zřízených a založených organizací

-     Peněžní fondy příspěvkových organizací

-     Vztah státního rozpočtu a jeho organizací k rozpočtu kraje, resp. rozpočtu ÚSC a jimi zřizovaných organizací

-     Průtokové dotace, finanční vypořádání

Lektoři:Ing. Lenka Stromšíková - odbornice, rozpočtář ÚSC
Ing. Zdeněk Studeník - vedoucí finanční odboru
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:22.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz