Pohled dítěte na domácí násilí

termínmístolektorcena
24.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Veronika Andrtová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0655-SP/PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200129
Termín:od 24.3.2020 9:00 do 24.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Představa rodiny jako bezpečného a klidného místa, které zaručuje všem členům zdravý vývoj, získala v poslední době trhliny. Děti zažívají domácí násilí, jak ve vlastní nebo náhradní rodině. Pokud vyrůstají v náhradní rodinné péči je situace o něco komplikovanější. Cílem kursu je zvýšit povědomí účastníků kursu o dopadu domácího násilí na nezl. dítě, posílit účastníky kursu v jejich možnostech řešení situace dětí ohrožených domácím násilím (z pohledu jejích kompetencí).

Důraz bude kladen na takovou volbu řešení, která souvisí s nejlepším zájmem dítěte a na úskalí, která souvisejí s možnostmi řešení jejich situace (domácí násilí a versus rodičovská odpovědnost, domácí násilí a řízení o úpravě poměrů/úpravu styku, domácí násilí - vlastní a náhradní rodina). 

V průběhu kursu bude věnován prostor četným kazuistickým příběhům a dále bude otevřen prostor pro otázky účastníků kursu včetně problémů, se kterými se potýkají v praxi.

Kurs je zacílen na potřeby pracovníků orgánů sociálně-právní ochrany dětí, dalších pracovníků v přímé práci s dětmi (pracovníci sociálních služeb (včetně organizací pracujících s pěstouny), školských a zdravotnických zařízení, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, atd.).

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:
-       základní znaky, formy, průběh domácího násilí, chování agresora a oběti, terminologie související s domácím násilí, dále bude věnován prostor domácímu násilí jako sociálně-patologickému jevu, který ovlivňuje situaci dětí, které jsou svědci domácího násilí ve vlastních nebo náhradních rodinách.

-       legislativa, která upravuje situaci domácího násilí (zákon o policii, občanský zákoník, zákon o zvláštním řízením soudním, zákon o obětech tr.činů, trestní zákoník, zákon o přestupcích, zákon o sociálně-právní ochraně dětí, Úmluva o právech dítěte, aj.).

-       kompetence jednotlivých subjektů (policie, soud, intervenční centra, orgány sociálně-právní ochrany dětí, neziskové organizace, atd.)

-       metody sociální práce z pohledu pomoci, ale i kontroly ve vztahu k problematice domácího násilí (čeho se vyvarovat, co podporovat)

-       situace dětí, které jsou v postavení nedobrovolných svědků domácího násilí a dopadu tohoto patalogického jevu na jejich prožívání, ale i chování.

Lektoři:Mgr. Veronika Andrtová - Sociální pracovník, odbornice na sociálně-právní ochranu dětí
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:17.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz