Opatrovnictví fyzické osoby vykonávané obcí a Řízení o svéprávnosti.

termínmístolektorcena
17.7. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Radka Pešlová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-344/2016, Název akreditace: Veřejné opatrovnictví
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200249
Termín:od 17.7.2020 9:00 do 17.7.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Seznámení s potřebnými zákony, vč. úmluvy o právech osob se zdravotním postižením, metodikami (např. k veřejnému opatrovnictví, detenci), teorie opatrovnictví a omezení svéprávnosti – jak funguje zjištění úrovně posluchačů, motivace posluchačů (dotazy předem).

 

Obsah semináře:

1) Základní pojmy

 • Právní osobnost, svéprávnost, jednání při omezení svéprávnosti a jednání bez omezení (pod opatrovnictvím), právní jednání, zastoupení členem domácnosti, podpůrce, předběžné prohlášení, platnost plné moci, pokud není ustanoven opatrovník.

2) Omezení svéprávnosti

 • Návrh nebo podnět (na co má vliv obsah/kvalita podnětu/návrhu), proces omezení (zastoupení v řízení, účastník řízení, znalecký posudek, ustanovení opatrovníka), délka a rozsah omezení, pravomoci opatrovníka, přezkum.

3) Rozsah omezení

 • Kdy a v čem může jednat opatrovanec samostatně, kdy musí jednat opatrovník, kdy je třeba souhlasu opatrovnické rady a kdy soudu. Kdy se dává schvalovat jednání přes soud (Sociální dávky, služby, zdravotní ošetření, prodej majetku, pronájem, držení zvířete, nevhodné chování v nájmu, na veřejnosti atd.)

4) Platnost právního jednání opatrovance

 • Kdy je jednání platné a kdy je absolutně neplatné? Jak a kdy zneplatňovat jednání vzniklé před omezením svéprávnosti (nejčastěji půjčky), případně v době, kdy osoba sice není omezena, ale má opatrovníka. Jak je to s vydáním bezdůvodného obohacení, když by smlouva o půjčce byla neplatná. Plnění dluhu osobou nesvéprávnou, schválení dluhu opatrovníkem. Žaloba na určení neplatnosti smlouvy.

5) Jednání opatrovníka za opatrovance (včetně detence)

 • Kdy musí být opatrovanec zastoupen (trestní, přestupkové). Může opatrovník umístit opatrovance do sociální služby bez jeho souhlasu (proti jeho vůli)? Může opatrovník jednat o zdravotním stavu opatrovance? 

6) Nakládání s penězi

 • Jak je zavazující rozsudek? Musí opatrovanec schovávat účtenky? Mohou se peníze nechávat na depozitech v sociálních službách? Může mít obec opatrovancovy peníze na účtu obce? Jak předávat prostředky opatrovanci? Co si za ně může pořídit?

7) Odpovědnost za škodu

 • Z pohledu opatrovníka a opatrovance, případně dalších subjektů (např. sociální služby).

8) Opatrovnická rada

 • Vznik, fungování, využití.

9) Sociální dávky

 • Na co má nárok opatrovanec? Nárok na příspěvek na péči, průkaz pro osobu se zdravotním postižením, příspěvek na bydlení, dávky v hmotné nouzi. Průtahy v řízení, nečinnost. Využití znaleckého posudku.

10) Další

 • Občanské průkazy, změny pobytu, volební právo, manželství, dědění, závěť.

11) Závěr

 • Dotazy, které nepadly na úvod nebo v průběhu výuky.
Lektoři:Mgr. Radka Pešlová - odborník v sociálně-právní oblasti, působí jako externí lektor na Karlově univerzitě v Praze v oblasti sociálně-právní ochrany zdravotně postižených. Zaměřuje se především na oblast sociální podpory, hmotnou nouzi, důchodovou a sociální reformu, odpovědnost sociálních pracovníků a další
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.7.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz