Czech POINT - jednoduše a prakticky

termínmístolektorcena
13.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Ing. Ondřej Menoušek
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-380/2019, Název akreditace: Czech Point
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 13.11.2019 9:00 do 13.11.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře: 

Konsolidace znalostí a dovedností týkajících se služeb poskytovaných pracovníky kontaktních míst veřejné správy – Czech POINT. Zvýšení kvality znalostí pracovníků kontaktních míst veřejné správy.

 

Obsah semináře:

Potřebné znalosti legislativního ukotvení činností kontaktních míst veřejné správy. Základní informace o fungování systému Czech POINT.

Představení základních pojmů. Jaké jsou povinnosti uživatelů prostředí Czech POINT a na co si dát pozor. Praktická ukázka funkcionalit.

 

Doporučená literatura:

Zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů;

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování, ve znění pozdějších předpisů a prováděcí předpisy;

Vyhláška č. 364/2009 Sb., o kontaktních místech veřejné správy;

Vyhláška č. 193/2009 Sb., o stanovení podrobností provádění autorizované konverze dokumentů.

Lektoři:Mgr. Ing. Ondřej Menoušek - vrchní ministerský rada, vedoucí projektu datových schránek, předseda komise pro úřednické zkoušky pro obor státní služby – Informační a komunikační technologie, předseda mezirezortní pracovní skupiny k eIDAS pro elektronické doručování v rámci služeb vytvářejících důvěru
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz