Inventarizace majetku a závazků u ÚSC a příspěvkových organizací za rok 2020

termínmístolektorcena
16.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-280/2016, Název akreditace: Praktické postupy při inventarizaci majetku, který má škola ve správě od zřizovatele - jeho zhodnocení, oprava, dlouhodobý hmotný majetek a cestovní náhrady
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200317
Termín:od 16.11.2020 9:00 do 16.11.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:
 • stručná rekapitulace předpisů pro r. 2020, aktuální znění inventarizační vyhlášky, cíle inventarizace
 • nejčastější chyby, které se stále vyskytují při inventarizaci i po účinnosti inventarizační vyhlášky
 • vymezení odpovědnosti a pravomoci osob podílejících se na inventarizaci – dle vnitřního kontrolního systému  
 • prvotní a rozdílová inventura – doporučené postupy
 • plán inventur a harmonogram účetní závěrky za r. 2020, zapracování rozhodného dne
 • inventarizační komise, určení zodpovědnost členů komisí,
 • realizace fyzických a dokladových inventur, možnosti využití výstupů z účetnictví jako podkladů pro inventarizaci
 • jak v r. 2020 správně provést inventuru účtu 403 – investiční transfery
 • příklady inventarizačních evidencí – inventurní evidence jako podklad pro sestavení inventurních soupisů, pomocná evidence a jiná evidence
 • příklady zúčtovatelných rozdílů včetně inventarizačních rozdílů zjištěných při inventarizaci
 • příprava účetních záznamů.
 • zajištění údajů z katastru nemovitostí pro potřeby ověření správnosti všech údajů zachycených v účetnictví – příklady kontrolovaných údajů.
 • kontrola správnosti ocenění aktiv, pasiv i podrozvahových účtů
 • rozdíly ve způsobu a termínech jejich vypořádání, odpovědnost za zjištěné rozdíly, náhrady škod, informace v inventarizační zprávě
 • příklad časového postupu činností prováděných od sestavení inventurní evidence až po sestavení inventurního soupisu.
 • inventarizační zpráva, příklady obsahu zprávy a způsobů jejího vyhodnocení.
Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:9.11.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz