Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené

termínmístolektorcena
17.6. | 9:00Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19bIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-260/2017, Název akreditace: Vztahy zřizovatele a příspěvkové organizace jím zřízené
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 17.6.2020 9:00 do 17.6.2020 15:00
Místo:Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:

Obsah semináře:

Platná legislativa v r. 2019

Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb.

-         zřizovací listiny, formy nabývaní majetku a daňové souvislosti

-         finanční hospodaření p.o., hlavní a doplňková činnost, rozdělení HV

-         porušení rozpočtové kázně – pravomoci zřizovatele

-         právo nabýt dar nebo dědictví

Významné změny legislativy, například zákon o rozpočtové kázni a související změny zákonů

Nové povinnosti zřizovatele, nové povinnosti p.o., výklady MFČR, Zprávy pro obce a kraje.

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele a veřejné rejstříky, povinnost ukládat účetní závěrky, zápis p.o. do obchodního rejstříku

Účtování o příspěvcích zřizovatele na provoz i na pořízení investic po novelách účetních předpisů v r. 2016 zejména ČÚS 703,704 a 709 -  metodika MFČR

Účtování ostatních transferů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703

Účtování na fondech, odvody z fondu investic zřizovateli, účtování o použití peněžních prostředků fondu investic na provozní účely dle zdroje fondu. Odpovědi MFČR

Úloha zřizovatele u tvorby i čerpání fondu investic příspěvkovou organizací.

Rezervní fond a jeho použití, ostatní fondy

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.6.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz