Finanční kontrola ve veřejné správě - aktuální vývoj

termínmístolektorcena
3.4. | 9:00Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19bIng. Hana Juráňová
2590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 3.4.2020 9:00 do 3.4.2020 15:00
Místo:Hotelu Omega v Brně, Křídlovická 19b
Popis:

Vnitřní směrnice a zákon o finanční kontrole, praktická aplikace ve veřejné správě po 1. 1. 2019

Legislativní rámec v r. 2019 - Zákon 320/2001 Sb. o finanční kontrole, prováděcí vyhláška č.416/2004.

Informace MFČR a MVČR, aktuální metodická pomoc CHJ, významná podpora

Zákon o finanční kontrole

  • vymezení pojmů
  • obecná formulace finanční kontroly
  • cíle finanční kontroly
  • organizační zajištění finanční kontroly

Veřejnosprávní kontrola

Zákon o kontrole

Veřejnosprávní kontrola u žadatelů a příjemců dotace, příspěvků, návratné finanční výpomoci, změny v návaznosti na legislativu

VSK u zřízených p.o.

Vnitřní kontrolní systém

  • povinnosti vedoucího orgánu veřejné správy a vedoucích zaměstnanců
  • předběžná kontrola, průběžná kontrola, následná kontrola
  • záznam o kontrole
  • praktický průběh řídící kontroly a nejčastější nedostatky
  • příklad řídící kontroly u výdajů
  • příklad řídící kontroly u příjmů

Systém vnitřních směrnic, příklady obsahu základních směrnic tvořících vnitřní kontrolní systém účetní jednotky. Aktualizace směrnic

Finanční kontrola ve vazbě na trestní odpovědnost

Nejčastější dotazy, chyby, praktické poznatky a rady k aplikaci zákona o finanční kontrole.

Shrnutí, workshop, závěr

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz