Zvláštní soudní řízení v působnosti orgánů SPOD

termínmístolektorcena
22.11. | 9:00PrahaJUDr. Věra Novotná
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:2016/0059-PC/SP
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 22.11.2019 9:00 do 22.11.2019 15:00
Místo:Praha
Popis:

Cíl semináře: 
  
Cílem vzdělávacího programu „Úvod do problematiky zvláštního soudního řízení v působnosti orgánů sociálně – právní ochrany dětí“ je proto poskytnout pracovníkům a dalším zainteresovaným odborníkům, působícím v sociální oblasti, přehled o tom, jaká řízení zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, upravuje, jaký je jeho vztah k občanskému správnímu řádu, občanskému zákoníku a zákonu o sociálně-právní ochraně dětí. 
  
Obsah: 
  
  
věcná a místní příslušnost, právo státního zastupitelství 
• předběžná opatření, specielní oprávnění orgánů sociálně-právní ochrany dětí 
• způsoby zahájení řízení 
• druhy zvláštních řízení:  
1. řízení o svéprávnosti, řízení ve věcech opatrovnictví člověka 
2. řízení ve věcech ochrany před zásahy do osobní svobody: 
řízení ve věcech vyslovení přípustnosti převzetí nebo držení v ústavu zdravotnické péče 
řízení o vyslovení nepřípustnosti držení v zařízení sociálních služeb 
3. řízení o povolení uzavřít manželství 
4. řízení ve věcech ochrany proti domácímu násilí      
5. řízení o určení a popření rodičovství                
6. řízení ve věcech osvojení  
7. řízení ve věcech péče soudu o nezletilé  
  
Dalším stěžejním modulem kurzu je předání praxí získaných poznatků, zkušeností a výsledků vzájemné spolupráce soudů a orgánů sociálně - právní ochrany dětí, která byla od uvedení zákona č. 292/2013 Sb. v platnost významně modifikována.

Lektoři:JUDr. Věra Novotná - Expertka a metodička pro výkon sociálně-právní ochrany dětí v ČR; pracovala 30 let na Ministerstvu práce a sociálních věcí, 18 let je předsedkyní Společnosti sociálních pracovníků ČR.
Program:

8:30 - 9:00 prezence účastníků
9:00 – 10:30 přednáška
10:30 – 11:00 přestávka
11:00 – 12:30 přednáška
12:30 – 13:00 přestávka
13:00 – 15:00 přednáška

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:15.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz