SJM 1. díl: Vypořádání společného jmění manželů dle judikatury Nejvyššího soudu

termínmístolektorcena
7.4. | 9:30PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 7.4.2020 9:30 do 7.4.2020 15:30
Místo:Praha
Popis:

Obsah semináře:

 • právní režim vypořádání společného jmění manželů zaniklého před 1. lednem 2014
 • právní režim vypořádání SJM zaniklého po 1. lednu 2014, ale vzniklého před 1. lednem 2014
 • procesní způsoby rozhodování o vypořádání společného jmění manželů (rozsudek pro uznání, rozsudek pro zmeškání, rozhodování rozhodcem)
 • oceňovací principy v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • společné jmění manželů a důkazní břemeno - § 144 zákona č. 40/1964 Sb.
 • vztah společného jmění manželů a podílového spoluvlastnictví (§ 712 obč. zák.)
 • způsoby vypořádání společného jmění manželů
 • náklady řízení a vypořádání společného jmění manželů podle rozhodovací praxe Nejvyššího soudu
 • disparita podílů při vypořádání společného jmění manželů
 • superficiální zásada a společné jmění manželů
 • žaloby a jejich typy vyplývající z přechodných ustanovení a superficiální zásady
 • žaloba o vydání potvrzení o vypořádání společného jmění manželů
 • vypořádání společného jmění manželů a nesprávné katastrální zápisy – podstata, praktické problémy a typy žalob s tím související
 • společné jmění manželů a nabývání od neoprávněného – ochrana manžela před rizikem tzv. dobrověrného nabyvatele
 • použitelná judikatura z období účinnosti zákona č. 40/1964 Sb. v poměrech společného jmění manželů v zákoně č. 89/2012 Sb. (pravidlo tří let, procesní souvislosti vypořádání SJM, náležitosti žalob apod.)
Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

9:30-15:30

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz