Podílové spoluvlastnictví

termínmístolektorcena
5.12. | 9:00PrahaMgr. Michal Králík Ph.D.
4990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:neakreditováno
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 5.12.2019 9:00 do 5.12.2019 15:00
Místo:Praha
Popis:

Obsah semináře:

 

 právní úprava spoluvlastnictví včetně aktuální rozhodovací praxe NS;

- principy správy;

- přechodná ustanovení;

- institut superficiální zásady (postupy soudů, otázky procesní);

- určování žaloby v souvislosti s podílovým spoluvlastnictvím a naléhavý právní zájem;

- institut oddělení ze spoluvlastnictví a jeho praktické souvislosti;

- vypořádání spoluvlastnictví;

- zrušení spoluvlastnictví;

- odklad zrušení spoluvlastnictví (podstata, hmotněprávní a procesní souvislosti);

- změna odkladu zrušení spoluvlastnictví;

- diskuze

Lektoři:Mgr. Michal Králík Ph.D. - předseda senátu Nejvyššího soudu ČR rozhodující o dovoláních ve věcech sporů z věcných práv a ve věcech sporů z bezpodílového spoluvlastnictví manželů a společného jmění manželů.
Program:

9:00-15:00

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:28.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:4990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz