Zákon o úřednících ÚSC paragraf po paragrafu

termínmístolektorcena
28.1. - 29.1.Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Mgr. Kristina Chrástková
7990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-305/2016, Název akreditace: Zákon o úřednících veřejné správy
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200006
Termín:od 28.1.2020 9:30 do 29.1.2020 14:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Jedná se o jedinečnou příležitost prodiskutovat s autorkou metodického výkladu jednotlivá ustanovení zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, v aktuálním znění na našem semináři. 

 

Víme o všech povinnostech vedoucího úředníka, které se vztahují na řízení podřízených úředníků? 

  • ​Již delší dobu existují dva převratné judikáty k § 4 (předpoklady pro vznik pracovního poměru) a § 12 (odvolání z funkce) zákona o úřednících, které je vhodné prostudovat.
  • Jsme si vědomi, že pracovní právo často omezuje smluvní vůli stran ve prospěch zaměstnance?
  • Podepsání dohody o skončení pracovního poměru se zaměstnancem nám nedává do budoucna žádnou jistotu.
  • Víme, že lhůta na podání žaloby na neplatnost rozvázání pracovního poměru je ze zákonných důvodů prolomena.
  • Kdo je správně úředníkem a kdo je zaměstnancem vykonávajícím pomocné, servisní a jiné práce?
  • Co se stane, když je zaměstnanec nesprávně zařazený (úředník-neúředník)? Je postižen nárok nebo po vinnost zaměstnance, nebo hrozí vznik škody anebo kdo ponese osobní odpovědnost za chybu?
  • Jak bude posuzováno, když bude neúředník, nebo osoba, která nevykonává činnost podléhající povinné ZOZ, vyslána zaměstnavatelem na ZOZ. Je toto správný postup řádného hospodáře?

Na tomto semináři se dovíme jak toto a další problémy řešit. 

Lektoři:Mgr. Kristina Chrástková - odborná poradkyně STMOÚ ČR, přední odbornice na problematiku pracovněprávních vztahů v ÚSC
Program:

1.den
9:30 - 10:00 prezence účastníků
10:00 – 11:30 odborný program
11:30 – 12:30 oběd
12:30 – 14:00 odborný program
14:00 – 14:30 coffeebreak
14:30 – 16:00 odborný program

2.den
10:00-11:30 odborný program
11:30-12:30 oběd
12:30-14:00 odborný program
12:30 oběd

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz