Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řád

termínmístolektorcena
12.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-345/2016, Název akreditace: Projednávání přestupků ve vazbě na správní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200180
Termín:od 12.5.2020 9:00 do 12.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Prohloubit znalosti účastníků semináře v řízení o přestupcích. Rozbor nejpoužívanějších ustanovení zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich v praxi orgánů prvního stupně. Výměna zkušeností účastníků semináře při aplikaci zákona. Odpovědi na dotazy.

 

Řízení o přestupcích ve vazbě na správní řád

a)     Příslušnost správních orgánů, změny příslušnosti

b)     Právní styk s cizinou

c)     Doručování

d)     Účastníci řízení, další osoby vystupující v řízení a orgán sociálně-právní ochrany dětí

e)     Postup při zahájení řízení

f)      Postup v řízení

g)     Rozhodnutí o přestupku

h)     Náklady na řízení

i)      Řízení o odvolání

j)      Zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

 

Společná, přechodná závěrečná ustanovení

a)     Výkon působnosti

b)     Amnestie

c)     Přenos příslušnosti na základě veřejnoprávní smlouvy

d)     Evidence přestupků

e)     Postup při zápisu do evidence přestupků

f)      Námitkové řízení

g)     Využívání údajů z informačních systémů veřejné správy

h)     Přehled přestupků

i)      Požadavky na oprávněnou úřední osobu

j)      Přechodná ustanovení

k)     Zrušovací ustanovení

l)      Účinnost  

 

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:5.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz