Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

termínmístolektorcena
10.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-242/2017, Název akreditace: Zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200104
Termín:od 10.3.2020 9:00 do 10.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Východiska právní úpravy odpovědnosti za přestupky

- odpovědnost za přestupek

- odpovědnost za přestupek fyzické osoby

- odpovědnost za přestupek právnické osoby

- odpovědnost podnikající fyzické osoby za přestupek

- okolnosti vylučující protiprávnost

- zánik odpovědnosti za přestupek

 

Správní tresty a jejich ukládání

- ukládání správních trestů

- polehčující a přitěžující okolnosti

- správní tresty

 

Ochranná opatření

- omezující opatření

- zabrání věci

 

Řízení o přestupcích

- příslušnost správních orgánů

- účastníci řízení

- postup před zahájením řízení

- postup v řízení

- zvláštní druhy řízení

- rozhodnutí o přestupku

- řízení o odvolání

- zvláštní postupy po právní moci rozhodnutí o přestupku

 

Evidence přestupků

 

Odkaz na příslušné hmotně právní normy upravující skutkové podstaty jednotlivých přestupků (např. zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích)

 

Základní a související právní předpisy:

- zákon č. 250/2016 Sb. o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

- zákon č. 251/2016 Sb. o některých přestupcích

- zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

- vyhláška 520/2005 Sb. o rozsahu výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám a o výši paušální částky nákladů řízení

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:3.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz