Správní řízení v praxi (krok za krokem)

termínmístolektorcena
21.1. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5JUDr. Myron Zajonc
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-509/2016, Název akreditace: Správní řízení v praxi
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200025
Termín:od 21.1.2020 9:00 do 21.1.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře:

Prohloubit znalosti účastníků semináře v oblasti rozhodování ve správním řízení. Rozbor nejpoužívanějších ustanovení správního řádu v praxi orgánů prvního stupně. Výměna zkušeností účastníků semináře při aplikaci správního řádu. Odpovědi na dotazy účastníků.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 a)     Formy činnosti správních orgánů

b)     Základní zásady činnosti správních orgánů

c)     Působnost správního řádu

d)     Řízení před orgánem prvního stupně (úkony před zahájením řízení, zahájení řízení, zjišťování podkladů pro rozhodnutí, vedení řízení, nalézací řízení, obsah + forma + náležitosti rozhodnutí, další typy řízení a rozhodnutí)

e)     Přezkoumávání rozhodnutí (odvolání, rozklad, přezkumné řízení, obnova řízení, nové rozhodnutí)

f)     Exekuce (informativně)

Lektoři:JUDr. Myron Zajonc - Odborník VS, který působí v ústředních orgánech státní správy, a zkušební komisař, který je autorem řady metodických pokynů v oblasti správního řádu, přestupkového práva a řízení o přestupcích.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka