Územní plánování – aktuality a praxe z pohledu MMR

termínmístolektorcena
26.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Roman Vodný PhD.
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-59/2014, Název akreditace: Velká novela stavebního zákona v praxi a judikatuře soudů
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200245
Termín:od 26.6.2020 9:00 do 26.6.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit posluchače s novinkami na úseku územního plánování (bez územního rozhodování) jak v oblasti legislativy, tak v oblasti pořizování a s jejími problematickými okruhy.

 

Seminář bude zaměřen na novinky ve vztahu ke změnám právních předpisů ve vazbě na územně plánovací činnosti a na nejaktuálnější informace potřebné pro územně plánovací činnost:

  • Připravované změny ve stavebním právu, včetně informace k připravované rekodifikaci stavebního práva
  • Pořizování změny územního plánu zkráceným postupem (detailně jednotlivé kroky, včetně příkladů usnesení zastupitelstva).
  • Standardizace vybraných částí územně plánovacích dokumentací
  • Další aktuální problematika pořizování a zpracování ÚPD, včetně informace o aktuálních judikátech soudů.
Lektoři:Ing. Roman Vodný PhD. - ředitel odboru územního plánování MMR spolupodílí se na legislativní přípravě novel staveb. zákona a prováděcích předpisů k němu, zkušební komisař pro zvláštní část ZOZ na úseku územního plánování.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:19.6.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz