Domácí násilí ve 21. století, úskalí a pasti, 2+1 zdarma!

termínmístolektorcena
19.11. - 20.11.Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekdoc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc.
JUDr. Tomáš Durdík
Mgr. Petr Hýl
npor. Bc. Andrea Kornetová
JUDr. Daniela Kovářová
PhDr. Branislava Marvánová Vargová
Mgr. Jitka Měřínská
PhDr. Jana Procházková
6990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0655-SP/PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 19.11.2019 9:00 do 20.11.2019 13:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem konference je seznámit účastníky s fenoménem domácího násilí, popsat jeho základní formy, projevy a znaky, následky a možnosti řešení.

Konference si dále klade za cíl seznámit účastníky s dopadem, jaký má domácí násilí na děti, které jsou mu vystaveny a s možnostmi, které nabízí střídavá péče. Domácí násilí se většinou odehrává se skrytě, za zavřenými dveřmi. O to těžší jsou šrámy na duši dětí, které jsou domácímu násilí přítomny.

Cílovou skupinou semináře jsou zejména zaměstnanci policie, OSPOD a zaměstnanci úřadů, kteří mají na starost problematiku přestupků.

 

Obsah:

  • vymezení fenoménu domácího násilí, popis jeho základních forem, projevů a znaků
  • děti v domácím násilí
  • střídavá péče
  • advokátní pohled na rodičovské spory
  • charakteristika jednotlivých etap intervence státu při prevenci a řešení domácího násilí
  • systémového řešení s akcentem na přestupkové řízení a policejní praxi
  • dlouhodobé následky domácího násilí z pohledu soudního znalce (odolnost a zotavení, zdravotní a sociální dopady a komplexní posttraumatická stresová porucha)
  • trestněprávní vymezení domácího násilí v judikatuře Nejvyššího soudu
Lektoři:doc. PhDr. Ludmila Čírtková CSc. - Policejní psycholožka, vedoucí katedry společenských věd na Policejní akademii v Praze
JUDr. Tomáš Durdík - právník roku 2014 v kategorii Pro bono, soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, dobrovolný právní poradce a člen představenstva Bílého kruhu bezpečí
Mgr. Petr Hýl - regionální odborný koordinátor, metodicky řídí poradce pro oběti trestných činů a vede meziresortní tým pro práci s oběťmi trestných činů
npor. Bc. Andrea Kornetová - vedoucí 4. oddělení obecné kriminality
JUDr. Daniela Kovářová - česká právnička, spisovatelka, advokátka se specializací na rodinnou problematiku a politička, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky
PhDr. Branislava Marvánová Vargová - vedoucí Informačního a poradenského centra ROSA, předsedkyně Výboru pro prevenci domácího a genderově podmíněného násilí při Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, členka představenstva mezinárodní sítě organizací proti násilí na ženách WAVE.
Mgr. Jitka Měřínská - vedoucí střediska ve Frýdku - Místku (Probační a mediační služba), dlouhodobě se věnuje práci s pachateli trestných činů, vč. pachatelů domácího násilí
PhDr. Jana Procházková - Klinická psycholožka, psychoterapeutka, supervizorka, VŠ pedagog, soudní znalec
Program:

1. den - 9:00-15:00

2. den - 9:00-13:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

 

Při přihlášení dvou účastníků z jedné instituce má třetí účastník účast zdarma.

 

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:6990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz