Veřejná podpora - podpora výzkumným institucím, státním obchodním společnostem a podpora de minimis - novinky z této oblasti

termínmístolektorcena
17.10. - 18.10.Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Michael Kincl
Mgr. Matěj Kliman
Mgr. Ondřej Landa
JUDr. Petr Novák PhD.
7590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-202/2015, Název akreditace: Veřejná podpora - praktické otázky
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 17.10.2019 9:00 do 18.10.2019 13:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Společnost Aliaves & Co., a.s. si Vásdovoluje pozvat na akreditovaný dvoudenní seminář „Veřejná podpora – podpora výzkumným institucím, státním obchodním společnostem a podpora de minimis – novinky z této oblasti“.

 

 

Náměstek ministryně financí pro oblast Právní a majetek státu Mgr. Ondřej Landa bude hovořit o státní účasti v obchodních společnostech a podnicích z hlediska veřejné podpory, zejména pak o poskytování úvěrů či navyšování kapitálu. Pan náměstek rovněž pohovoří o problematice navyšování základního kapitálu u korporací s majetkovou účastí měst, statutárních měst a krajů a nastíní na příkladech z praxe, v čem konkrétně spočívají přímé dotace, které jim zakladatel poskytuje a jež by tak mohli být považovány za nedovolenou veřejnou podporu.

 

JUDr. Michael Kincl z Nejvyššího soudu bude hovořit o praktických otázkách spojením s poskytováním podpory de minimis a jejím zápisem do centrálního registru, o nových povinnostech zavedených novelou „obecného nařízení o blokových výjimkách a regionální investiční podpoře“. Dále se zmíní v rámci výkladu o aktualizaci metodiky k plnění povinnosti transparentnosti, o aktualizaci metodiky k registru „de minimis“ a představí i „konkrétní problémy a jejich řešení při poskytování podpory de minimis – jejich rozbor na příkladech z praxe“. V rámci jeho výkladu nebudou chybět ani informace o nejnovějších rozhodnutí Evropské komise a Soudního dvora Evropské unie v oblasti podpory de minimis.

 

JUDr. Petr Novák, PhD. z Ministerstva vnitra bude hovořit o veřejné podpoře výzkumným institucím a o jejich hospodářských a nehospodářských činnostech. Např. zda jsou způsobilými náklady i náklady na zveřejnění výsledků výzkumu projektu bez ohledu na formu zveřejnění (publikace, open acces, příspěvek na konferenci). Otevře také téma, zda výzkumné činnosti, které nenaplňují znaky výzkumu dle Frascatiho manuálu, mohou být (byť jen částečně) považovány za nehospodářské činnosti. Dále jistě zaujme problematikou podle čeho je posuzována neoddělitelnost činností. Též jak je to v případě, že o zveřejněné výsledky projeví zájem více zájemců, je možné sjednat různé podmínky využití podle typu jejich poptávky – např. různé ceny pro různé podmínky využití (s cílem vyššího zisku), nebo musí být podmínky i ceny vždy pro všechny stejné.

 

Mgr. Matěj Kliman - advokát se specializující na výzkum, vývoj a veřejnou podporu se bude v rámci svého příspěvku na veřejnou podporu věnovat tématice Financování infrastrukturálních projektů a podpory na výzkum, vývoj a inovace.

Lektoři:JUDr. Michael Kincl - poradce pro judikaturu na Nejvyšším soudě ČR. Veřejné podpoře se věnuje od roku 2000. Působil na Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže jako právník a zástupce ředitele odboru veřejné podpory.
Mgr. Matěj Kliman - zkušený odborník v oblasti veřejné podpory, financování výzkumu a vývoje, veřejného zadávání, ochrany duševního vlastnictví a transferu technologií. Lektor se této problematice věnuje již více jak 12 let a poskytoval poradenství řadě významných projektů a široké škále poskytovatelů i příjemců dotací z celé ČR včetně ministerstev, měst, veřejných vysokých škol aj. Účastnil se několika konzultací otázek veřejné podpory s UOHS i Evropskou komisí.
Mgr. Ondřej Landa - lektor je náměstkem ministra pro řízení sekce Právní a majetek státu na Ministerstvu financí; člen správní rady Garančního systému finančních trhů, člen dozorčí rady ČEZ, a.s.
JUDr. Petr Novák PhD. - zaměstnanec Ministerstva vnitra – ředitel odboru bezpečnostního výzkumu a vzdělávání
Program:
  1. den – 17. 10. 2019 (9 - 15h)

9:00 – 10:30 – Mgr. Matěj Kliman (Financování infrastrukturálních projektů a podpory na výzkum, vývoj a inovace – 1. část)

10:30 – 11:00 – cofeebreak

11:00 – 12:30 - Mgr. Matěj Kliman (Financování infrastrukturálních projektů a podpory na výzkum, vývoj a inovace – 2. část)

12:30 – 13:30 – oběd

13:30 – 15:00 – JUDr. Michael Kincl (Podpora de minimis – praktické otázky)

 

 

  1. den – 18. 10. 2019 (9 - 13h)

9:00 – 10:45 – JUDr. Petr Novák, PhD. (Veřejná podpora v oblasti výzkumu)

10:45 – 11:15 – cofeebreak

11:15 – 13:00 - Mgr. Ondřej Landa (Státní účast v obchodních společnostech a podnicích z hlediska veřejné podpory)

13:00 – oběd

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:7590 CZK bez DPHšipka