Stavební zákon se zaměřením na územní rozhodování a stavební řád – VČETNĚ AKTUALIT Z REKODIFIKACE

termínmístolektorcena
23.1. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Zdeňka Fialová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-32/2018, Název akreditace: Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) v platném znění
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 23.1.2020 9:00 do 23.1.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

V rámci semináře bude proveden podrobný výklad stavebního zákona s vazbou na související předpisy se zaměřením na problémy, které přináší aplikační praxe. Poslední novela stavebního zákona účinná od 1. 1. 2018 přinesla velké změny v povolovacích procesech. Mimo jiné zavedla nové pojetí společného řízení, které je možné vést nejen u staveb v působnosti obecných stavebních úřadů, ale též u staveb v působnosti některých dalších stavebních úřadů. Společné řízení je možno vést jak pro jednotlivé stavby, tak pro soubor staveb, a to i v případě, že v souboru staveb jsou stavby v působnosti různých stavebních úřadů. Ze souvisejících předpisů byly nejrozsáhlejší změny provedeny v zákoně o posuzování vlivů na životní prostředí (zákon EIA).

  Cílem novely bylo zjednodušit přípravu staveb, nicméně přinesla pouze dílčí změny. Z tohoto důvodu se připravuje rekodifikace stavebního práva, která je momentálně ve fázi věcného záměru zákona. Rekodifikace zavádí zcela novou koncepci v povolování staveb. Mimo jiné bude vytvořena nová struktura stavebních úřadů, dojde k integraci agendy dotčených orgánů do stavebních úřadů s cílem vést pouze jediné řízení o povolení stavby. Významné změny lze očekávat v odvolacím řízení i v rámci soudního přezkumu.  

Posluchači na semináři obdrží informace, jaké tyto změny mají dopady na přípravu staveb. Závěr semináře bude věnován dotazům posluchačů.

 

Obsah:

Cílem semináře je seznámit posluchače s praktickými problémy při aplikaci stavebního zákona po jeho poslední velké novele včetně novelizací zákonů souvisejících s přípravou staveb. Zároveň posluchači obdrží základní informace o hlavních směrech připravované rekodifikace veřejného stavebního práva.

 

Cílovou skupinou semináře je odborná veřejnost, zejména investoři, projektanti a inženýrské organizace. Seminář je vhodný též pro pracovníky stavebních úřadů.

 

 • povolovací procesy po novele a jejich uplatňování v praxi;
 • závazná stanoviska orgánů územního plánování a stavební úřad jako dotčený orgán;
 • navazující řízení a změny v procesu EIA;
 • územní řízení, územní řízení s posouzením vlivů na životní prostředí;
 • stavební řízení, změna stavby před dokončením a nepodstatná odchylka;
 • kolaudace staveb a zvláštní způsoby užívání;
 • novela zákona o urychlení;
 • hlavní směry rekodifikace veřejného stavebního práva;
 • institucionální a procesní změny;
 • změny hmotného práva a elektronizace stavební agendy;
 • diskuze a dotazy.
Lektoři:Ing. Zdeňka Fialová - Lektorka pracuje ve státní správě, vykonává funkci ředitelky odboru stavební úřad na MPO. Spolupracuje na přípravě legislativy v oblasti stavebního práva a souvisejících předpisů. V této oblasti též vykonává lektorskou a publikační činnost.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:16.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz