Domácí násilí z pohledu policejní a soudní praxe

termínmístolektorcena
11.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Tomáš Durdík
3590 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:A2017/0655-SP/PC, Název akreditace: Pohled dítěte na domácí násilí
Akreditace: MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 11.10.2019 9:00 do 11.10.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí, a to nejen z pohledu jeho identifikačních znaků, forem či základní charakteristiky ohrožené a násilné osoby, ale především s možnostmi jejího právního řešení v duchu zákona č. 135/2006 Sb., na ochranu před domácím násilím, ve znění pozdějších předpisů. Detekce domácího násilí, vykázání násilné osoby ze společného obydlí, činnost intervenčního centra, interdisciplinární přístup, předběžná opatření, možný souběh s trestním řízením apod. jsou dílčí témata, jimž bude v rámci semináře věnována náležitá pozornost, stejně jako poznatkům z praxe, dotazům a případné výměně zkušeností.   

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

-          identifikační znaky domácího násilí a jeho formy

-          stručná charakteristika násilné a ohrožené osoby

-          tři pilíře ochrany před domácím násilím, tj. policejní vykázání (jeho podstata a realizace), intervenční centrum (jeho postavení a odborná činnost), předběžná opatření (jejich druhy, podmínky pro jejich vydání a následný výkon)

-          interdisciplinární přístup při řešení domácího násilí

-          možnost souběžného vedení trestního řízení vůči násilné osobě

-          domácí násilí v přestupkové agendě    

Lektoři:JUDr. Tomáš Durdík - soudce trestního kolegia Nejvyššího soudu, viceprezident Bílého kruhu bezpečí, z.s. (organizace pro pomoc obětem trestných činů), lektor Justiční akademie, České advokátní komory, Probační a mediační služby, člen Komise pro trestní právo Legislativní rady vlády, spoluautor Komentářů k trestnímu zákoníku, trestnímu řádu a zákonu o obětech trestných činů
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz