Hospodaření s majetkem u příspěvkových organizací zřízených ÚSC pro zřizovatele

termínmístolektorcena
14.10. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Hana Juráňová
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-277/2016, Název akreditace: Kontrola a inventarizace majetku u ÚSC a příspěvkových organizací
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200311
Termín:od 14.10.2019 9:00 do 14.10.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cíl semináře:

Seznámit jak pracovníky příspěvkových organizací, tak odpovědné pracovníky zřizovatele s podmínkami platnými pro různé možnosti využití majetku příspěvkovými organizacemi, a to majetku ve vlastnictví zřizovatele, příspěvkové organizace nebo ve vlastnictví jiného subjektu.

 

Obsah:

Výklad legislativy platné v r. 2019 týkající se podmínek účetní evidence majetku, daňových dopadů hospodaření s majetkem pro p.o. i zřizovatele, oprávnění nakládat s majetkem atd.

Ustanovení zákona č. 250/2000 Sb. - majetek p.o. pořizován vždy pro svého zřizovatele, úloha zřizovacích listin pro stanovení podmínek pro hospodaření s majetkem, povolení nabývání majetku do vlastnictví p.o.

Formy nabývaní majetku a daňové souvislosti, důsledky hospodaření s majetkem v hlavní a doplňkové činnosti, časté chyby

Formy zajištění reprodukce potřebného majetku, postavení zřizovatele v zajištění financování. Omezení práva nabýt majetek darem nebo dědictvím

Příspěvky zřizovatele na pořízení investic po novelách účetních předpisů zejména ČÚS 703,704 a 709 plus metodika MFČR

Účtování ostatních transferů a finančních darů získaných p.o. na pořízení dlouhodobého majetku dle novely ČÚS č. 703, oprávnění zřizovatele na odvody některých zbylých finančních prostředků, jejich účtování u p.o.  i u zřizovatele

Aplikace ČÚS č. 708 – účetní odpisy majetku, doba odepisování u p.o., zbytková  hodnota a časové rozlišování investičních transferů, úloha zřizovatele.

Předpisy pro účtování dlouhodobého majetku pro p.o., změny v účtování muzejních sbírek a kulturních souborů pro r. 2019, související významné změny ve financování – investiční příspěvky

Zobrazení majetku v účetních výkazech – výše ocenění, opravné položky, vliv věcných břemen. Rezervy na opravy majetku. Výklad platných účetních standardů.

Zákon o daních z příjmů – jeho změnysouvisející se zdaňováním a osvobozováním majetkového prospěchu u výpůjček majetku, dopady bezúplatného převzetí dlouhodobého majetku.

Zákon o DPH a jeho změny pro r. 2018 týkající se majetku – výklady MFČR..

Bezúplatné předávání majetku, vybrané účetní jednotky a ocenění majetku, změny u požadavků na informace o majetku předávaného do správy příspěvkové organizaci v případě možnosti uplatňování daňových odpisů.

Majetek a ostatní daně – daň z nemovitosti a daň z nabytí – možnost osvobození u p.o.

Majetek p.o. v případě rozhodnutí zřizovatele o zrušení p.o. jak účtovat převzetí všech rozvážných účtů u zřizovatele. Formy přeměn p.o.na základě rozhodnutí zřizovatele, účetní a daňové povinnosti, zákonná omezení.

Lektoři:Ing. Hana Juráňová - Lektorka je auditorkou a daňovou poradkyní zabývající se kontrolní a konzultační činností ve veřejné správě s bohatou lektorskou zkušeností.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:7.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka