Zákon o kontrole v praxi

termínmístolektorcena
2.10. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekIng. Tomáš Pösl
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-529/2015, Název akreditace: Kontrolní řád
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 2.10.2019 9:00 do 2.10.2019 14:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Nebaví Vás vzdělávací kurzy, na kterých se probírá paragraf po paragrafu?  Toto Vás v našem kurzu nečeká. Provedeme Vás kurzem, který se zabývá problematikou zákona č. 255/2012 Sb. o kontrole (zákon o kontrole) tak, abyste si z něj odnesli cenné rady a odpovědi na Vaše dotazy. Zkušený lektor s Vámi prodiskutuje aktuální otázky a problematické případy, se kterými se ve své praxi můžete setkat.

 

Kurz je určen všem pracovníkům, jejichž náplní práce je kontrolní činnost.

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je seznámit posluchače s právní úpravou a praktickými aspekty realizace procesu kontroly dle zákona o kontrole (kontrolního řádu).

 

Obsah:

  • Působnost kontrolního řádu.
  • Kontrolní orgán, kontrolovaná osoba.
  • Kontrola a její předmět.
  • Úkony předcházející kontrole.
  • Pověření ke kontrole.
  • Průběh kontroly.

zahájení kontroly;

práva a povinnosti kontrolujícího;

práva a povinnosti kontrolované osoby;

další osoby účastné na kontrole (přizvané osoby, povinné osoby);

odebírání vzorků;

protokol o kontrole;

námitky a jejich vyřizování;

sankce za nerespektování procesních povinností při kontrole (přestupky);

ukončení kontroly;

  • Speciální úprava zvláštních institutů.

kontrola výkonu státní správy;

povinnost mlčenlivosti;

oprava neprávností a došetření věci;

nahlížení do spisu;

náklady kontroly;

převzetí kontroly nadřízeným orgánem;

spolupráce kontrolních orgánů;

zveřejňování informací o kontrolách;

plánování kontrol;

vztah ke správnímu řádu;

vzory úkonů, rozhodnutí a oznámení související s aplikací kontrolního řádu.

Lektoři:Ing. Tomáš Pösl - je dlouholetým pracovníkem ústředního správního orgánu zabývající se problematikou zákona o kontrole a jeho správnou aplikací v praxi. Podílí se na zpracování výkladových stanovisek a na koordinaci a vyhodnocování kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků.
Program:

9:00-14:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.9.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz