Projednávání přestupků obecní a městskou policií

termínmístolektorcena
3.2. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-130/2017, Název akreditace: Projednávání přestupků příkazem na místě obecní a městskou policií
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200049
Termín:od 3.2.2020 9:00 do 3.2.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cílem semináře je seznámit účastníky s projednáváním přestupků příkazem na místě obecní policií. Dostatečný prostor bude na semináři věnován dotazům a příkladům z praxe.

 

V rámci semináře bude podrobně vysvětleno zejména následující:

 1. Působnost obecní policie
 2. Strážník obecní policie
 3. Podmínky odpovědnosti za přestupek
 4. Projednávání přestupku příkazem na místě
 5. Podmínky pro uložení napomenutí a pokuty příkazem na místě
 6. Náležitosti příkazového bloku
 7. Nejčastější chyby a nedostatky
 8. Přezkum příkazu na místě
 9. Zápis do evidence přestupků
 10. Příslušnost obecní policie k projednávání přestupků
 11. Požadavky na oprávněnou úřední osobu
 12. Vymezení všech skutkových podstat přestupků projednávaných obecní policií
Lektoři:JUDr. Bc. Pavel Vetešník Ph.D. - Externí vysokoškolský učitel, člen pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády a rozkladové komise Ministerstva vnitra. Dlouhodobě se věnuje problematice přestupků v rámci právní praxe.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:27.1.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz