Pomocný analytický přehled PAP -pokročilý

termínmístolektorcena
7.11. | 9:00Evropské regionílní vzdělávací centrum z.s., Korunní 2506/106, 101 00 Praha 10- VinohradyIng. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-429/2017, Název akreditace: Pomocný analytický přehled PAP
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200310
Termín:od 7.11.2019 9:00 do 7.11.2019 15:00
Místo:Evropské regionílní vzdělávací centrum z.s., Korunní 2506/106, 101 00 Praha 10- Vinohrady
Popis:

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) některých vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč). U účastníků tohoto semináře se předpokládá pokročilá znalost Pomocného analytického přehledu.

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména s obsahem jednotlivých částí PAP, specifiky ve vykazování partnerů v PAP a s jednotlivými typy změn na praktických příkladech. Část semináře je zaměřena na kontrolní vazby, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Stěžejní část semináře je pak věnována konkrétním postupům účtování s vazbou na vykazování v PAP, a to včetně následné diskuse nad dotazy účastníků, které je možné zaslat předem.

 

Obsah:

 1. důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)
 2. obsah jednotlivých částí PAP
 3. partneři v PAP
 4. typy změn – definice a příklady
 5. identifikátory veřejných zakázek
 6. sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn
 7. vysvětlení významných částek v PAP
 8. opravy v PAP
 9. kontrolní vazby v PAP
 10. konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP
 11. dotazy a diskuse
Lektoři:Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:31.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka