Pomocný analytický přehled PAP - začátečníci, PLNÁ KAPACITA

termínmístolektorcena
28.11. | 8:00Asociace soukromého zemědělství ČR Samcova 1, 110 00 Praha 1Ing. Nikola Kortanová
Ing. Tomáš Sluka
3590 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-429/2017, Název akreditace: Pomocný analytický přehled PAP
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200307
Termín:od 28.11.2019 8:00 do 28.11.2019 15:00
Místo:Asociace soukromého zemědělství ČR Samcova 1, 110 00 Praha 1
Popis:

KAPACITA SEMINÁŘE BYLA ZAPLNĚNA, PROSÍME, NEPŘIHLAŠUJTE SE. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.

 

Seminář je vhodný zejména pro pracovníky (účetní, metodiky, majetkové pracovníky atd.) vybraných účetních jednotek, které sestavují a předávají Pomocný analytický přehled (PAP) do Centrálního systému účetních informací státu, jedná se o organizační složky státu, státní fondy, státní příspěvkové organizace, kraje, Regionální rady regionů soudržnosti, obce (pokud je počet obyvatel 3000 a více) a příspěvkové organizace zřízené obcí, dobrovolným svazkem obcí nebo krajem (pokud jsou aktiva celkem vyšší než 100 milionů Kč).

Cílem semináře je seznámit účastníky zejména se závazným vzorem PAP a s obsahem jeho jednotlivých částí, včetně vysvětlení jejich provázanosti, použití jednotlivých typů změn, vykazování partnerů aktiva/pasiva, partnerů transakce a partnerů podrozvahových účtů, vykazování identifikátorů veřejných zakázek, sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn v Části XIV PAP a také vysvětlení významných částek v Části XVII PAP. Část semináře je věnována kontrolním vazbám, které jsou nastaveny pro předávání PAP. Významnou součástí semináře jsou konkrétní praktické příklady postupů účtování s vazbou na vykazování v PAP.

 

Obsah:

 1. důvody předávání Pomocného analytického přehledu (PAP)
 2. účetní jednotky předávající PAP
 3. závazný vzor PAP a obsah jeho jednotlivých částí
 4. partneři v PAP
 5. typy změn
 6. identifikátory veřejných zakázek
 7. sestavení Přehledu majetkových účastí a jejich změn
 8. vysvětlení významných částek v PAP
 9. opravy v PAP
 10. kontrolní vazby v PAP
 11. konkrétní praktické příklady účtování s vazbou na vykazování v PAP
Lektoři:Ing. Nikola Kortanová - odbornice VS, oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF
Ing. Tomáš Sluka - odborník VS, vedoucí oddělení regulace účetnictví veřejného sektoru MF ČR
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:3590 CZK bez DPHšipka