Právní úprava dovolené a překážek v práci podle zákoníku práce

termínmístolektorcena
17.10. | 9:00Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1JUDr. Michael Košnar
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-380/2019, Název akreditace: Pracovní právo
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200318
Termín:od 17.10.2019 9:00 do 17.10.2019 15:00
Místo:Praha - Budova ČSVTS, Novotného lávka 5, Praha 1
Popis:

Cíl semináře:

Na praktických příkladech a s přihlédnutím k judikatuře českých soudů posluchačům poskytnout komplexní informace k právní úpravě dovolené a překážek v práci obsažené v zákoníku práce.

 

Obsah:

-          obecně k právní úpravě dovolené v ZP, představení jednotlivých druhů dovolené

-          rozlišení dovolené za kalendářní rok, případně její poměrné části a dovolené za odpracované dny

-          dodatková dovolená

-          výměra dovolené, určení počtu pracovních dnů

-          překážky (ne)považující se za výkon práce pro účely dovolené

-          krácení dovolené

-          čerpání dovolené

-          náhrada za dovolenou

-          stručné představení nové koncepce dovolené v připravované novele ZP

-          obecně k překážkám v práci, třídění překážek, systematika v ZP

-          právní následky překážek v práci

-          překážky v práci na straně zaměstnance:

  • dočasná pracovní neschopnost zaměstnance
  • ošetřování člena domácnosti
  • dlouhodobá péče
  • mateřská dovolená
  • rodičovská dovolená
  • překážky v práci podle nařízení vlády č. 590/2006 Sb.
  • překážky v práci z důvodu obecného zájmu

-          překážky v práci na straně zaměstnavatele:

  • prostoj, nepříznivé povětrnostní vlivy
  • jiná překážka ve smyslu § 208 ZP
  • překážka za dobu strávenou na pracovní cestě

-          připravované legislativní novinky a úvahy de lege ferenda

Lektoři:JUDr. Michael Košnar - působí jako vrchní ministerský rada na odboru pracovněprávní legislativy Ministerstva práce a sociálních věcí, kdy se významně podílí na tvorbě a novelizaci pracovněprávních předpisů, zejména pak zákoníku práce. Dále se věnuje lektorské a publikační činnosti se zaměřením na pracovní právo v aplikační praxi.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:10.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka