Co má znát (nejen) zkušený personalista ze zákoníku práce – méně známé skutečnosti

termínmístolektorcena
11.12. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěre přihlášekJUDr. Sáša Navrátilová MBA
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-455/2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 11.12.2019 9:00 do 11.12.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěre přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Cílem je poskytnout personalistům a managementu, ale i ostatním zaměstnancům možnost utvrdit si, rozšířit a aktualizovat si znalosti z oblasti pracovněprávních vztahů a sociálního dialogu a také podpořit prohloubení si znalostí z oblastí pracovně právních vztahů.  

 

Obsah:

-          Pracovněprávní vztahy v kontextu práva EU

-          Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku (vztah obecného a zvláštního zákona, dopady občanského zákoníku do zákoníku práce, základní osvětlení systematiky – co není v pracovním právu možné)

-          Málo známá fakta o úpravě ve vybraných oblastech pracovněprávních vztahů se zřetelem na základní zásady, diskriminaci, pracovní poměr, pracovní dobu, bezpečnost a ochranu zdraví při práci, překážky v práci, dovolenou (i jako regulační nástroj), množství práce, pracovní tempo, povinnosti zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců, pracovní kázeň a její porušení), konkurenční doložka. 

-          Směrnice a ostatní dokumenty zaměstnavatele jako cesta pro minimalizaci rizik – nejen bezpečnostních

Bezpečná komunikace, dialog a etika (nastavení pravidel komunikace ve firmě, morální hodnoty manažera, etické kodexy, kultura na pracovišti/u zaměstnavatele, jak naložit s toxickými zaměstnanci, kteří se vymykají etickému rámci a jak nám může pomoci zákoník práce a firemní předpisy, ochrana majetkových zájmů zaměstnavatele a ochrana osobních práv zaměstnance, ochrana osobních údajů, sociální dialog)

Lektoři:JUDr. Sáša Navrátilová MBA - Advokátka, členka autorského kolektivu spolupodílející se na vzniku publikace GDPR pro praxi
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:4.12.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz