Co by měl znát personalista ze zákoníku práce

termínmístolektorcena
28.11. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Sáša Navrátilová MBA
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-455/2018, Název akreditace: Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 28.11.2019 9:00 do 28.11.2019 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Cíl semináře:

Cílem je poskytnout personalistům, managementu, ale i ostatním zaměstnancům, kteří se setkávají v podstatě každodenně s řešením praktických problémů vyplývajících ze vztahu zaměstnanec x zaměstnavatel/nadřízený x podřízený možnost utvrdit si a rozšířit znalosti z dané oblasti, tj. z oblasti pracovněprávních vztahů.

 

Obsah:

-          Pracovněprávní vztah v kontextu pracovního práva EU

-          Vztah zákoníku práce a občanského zákoníku (vztah obecného a zvláštního zákona, dopady občanského zákoníku do zákoníku práce)

-          Jak číst v zákoníku práce (zejména s důrazem na zásady ZP, které chrání veřejný pořádek, ustanovení kogentní a dispozitivní)

 • Nelegální práce a nelegální zaměstnávání
 • Diskriminace
 • Pracovní poměr (vznik, změna, zánik)
 • Organizační změny a odstupné (kdy se zaměstnanec stane nadbytečným, nadbytečnost a kratší pracovní doba, výpověď pro nadbytečnost, nadbytečnost a zvýšená ochrana zaměstnance, odstupné – výše, povinnost vrátit část odstupného při novém pracovní poměru, právo na odstupné, odstupné versus odměna)
 • Pracovní doba (kratší pracovní doba x zkrácená pracovní doba, pružná pracovní doba a různé možnosti jejího nastavení, stanovená pracovní doba, evidence pracovní doby, směnné režimy, vyrovnávací období, odchylky pracovní doby u některých profesí, práce přesčas a její vymezení, práce přesčas u řadových zaměstnanců a u vedoucích zaměstnanců)
 • Přestávka na jídlo a oddech a její správné stanovení
 • Doba odpočinku (nepřetržitý odpočinek mezi dvěma směnami a nepřetržitý odpočinek v týdnu – jak se stanoví týden)
 • Překážky v práci (na straně zaměstnavatele a na straně zaměstnance: důležité osobní překážky v práci a jiné důležité překážky – kdy náleží náhrada mzdy a platu)
 • Dovolená (výměra, určování, čerpání, plánování a nařizování dovolené, hromadné čerpání, druhy dovolené, krácení dovolené)
 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – shrnutí základů
 • Odměňování za práci – mzda x plat, odměny z dohod
 • Osobní spis, potvrzení o zaměstnání a pracovní posudek
 • A další důležité skutečnosti i případné aktuality z pracovněprávních vztahů v závislosti na časových možnostech
Lektoři:JUDr. Sáša Navrátilová MBA - Advokátka s vlastní advokátní praxí, kterou vykonává zejména v Brně. Její klienti se dlouhodobě rekrutují z řad významných nadnárodních i českých firem, ale i odborových organizací. V rámci připomínkových řízení se podílela i na vzniku části pracovně-právní legislativy. V advokacii se věnuje mj. kolektivnímu vyjednávání a pracovněprávním vztahům. Dále se věnuje přednáškové činnosti, mj. je lektorkou České advokátní komory. Působí také jako garantka a lektorka programů LL.M. na Paneurópskej vysokej škole v Bratislavě. Další lektorské zkušenosti – Projekt EU Equal – Podnikání bez překážek, Projekt EU – Podpora sociálního dialogu a rozvoje regionálních tripartit pro posílení obchodu a cestovního ruchu – Pracovněprávní vztahy a sociální dialog, Brno International Business Scholl – bakalářský program – Právo v podnikání. V rámci dovolacích řízení u Nejvyššího soudu dosáhla několika zásadních judikát v oblasti pracovního práva.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:21.11.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka