Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů

termínmístolektorcena
1.11. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Jiří Machát MSc.
Ing. et Ing. Jan Procházka
2990 CZK
bez DPH
šipka

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-413/2019 - Chyby a rizika vyplývající z řízení evropských projektů
Variabilní symbol (číslo kurzu):1940200320
Termín:od 1.11.2019 9:00 do 1.11.2019 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

Cílem semináře je upozornit na častá rizika realizace projektů financovaných z evropských fondů a ukázat, jak tato rizika úspěšně a efektivně řídit. Seminář posluchačům přináší kromě vysvětlení nezbytné terminologie doporučení pro praktické řízení rizik projektu.

 

V rámci semináře bude vysvětleno:

-       jak správně řídit projekt a jeho rizika,

-       jaká rizika se vyskytují na jednotlivých úrovních řízení, matice rizik a kdo nese zodpovědnost za rizika,

-       na co si dát pozor při psaní projektové žádost o dotaci,

-       na co si dát pozor, než podepíšu právní akt o poskytnutí dotace (ze strany poskytovatele i příjemce),

-       jaké jsou hlavní rizikové oblasti realizace projektů (administrativní kapacita, harmonogram, naplnění cílů a předmětu projektu, legislativa, metodika, pravidla poskytovatele),

-       riziko podvodu a korupce (na co si dát pozor, red flags),

-       čemu věnovat pozornost při výběru dodavatele administrace projektu/veřejných zakázek,

-       rozdíly mezi projekty spolufinancovanými ze zdrojů EU a z vlastních, popř. národních zdrojů,

-       kontrolní systém ŘO/ZS (řízení alokace, zastupitelnost, zdlouhavá administrace ŽoP, ex-ante kontrola a další),

-       kontrola a audit projektů, včetně dopadů zjištění na příjemce nebo poskytovatele podpory,

-       nejčastější chyby a příklady špatné praxe (nedostatečný audit trail, chybně vedené účetnictví, nedodržení zákoníku práce, porušení pravidel operačního programu při veřejných zakázkách či zákona o zadávání veřejných zakázek, porušení pravidel pro veřejnou podporu, nedodržení principů 3E, a řada dalších),

-       součástí semináře může být  dle složení účastníků a zájmu také případová studie,

-       otázky, diskuze, závěr.

Lektoři:Ing. Jiří Machát MSc. - vrchní ministerský rada - zástupce ředitele odboru Auditní orgán a vedoucí oddělení Metodicko-právní podpory AO a OP TP, Ministerstvo financí ČR
Ing. et Ing. Jan Procházka - Metodik Auditního orgánu
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:25.10.2019
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka