Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování

termínmístolektorcena
13.2. | 9:00Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5Ing. Valdemar Adamiš
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-466/2019 - Naplňování principů 3E ve veřejném nakupování
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200072
Termín:od 13.2.2020 9:00 do 13.2.2020 15:00
Místo:Praha, Český svaz vědeckotechnických společností, Novotného Lávka 5
Popis:

V několika blocích seznámit posluchače nejprve se základními požadavky zákona o finanční kontrole na vnitřní kontrolní systém, zejména kontrolní mechanismy, které jsou základním nástrojem pro aplikaci principů 3E – hospodárnosti, účelnosti a efektivity v organizaci. V dalším bloku bude představen široký pojem veřejný nákup včetně všech prvků, které zahrnuje, od cílů a úkolů organizace, přes činnosti související s rozpočtováním, administrací veřejné zakázky, řízení smluvních vztahů a zpětné vazby do činností organizace. To vše na příkladech z praxe, které budou do detailů probírány s jednotlivými účastníky ve volné diskusi. Třetí blok seznámí účastníky s centrálním nákupem státu, jako příkladem naplnění principů 3E v praxi.

 

Obsah:

 1. Seznámení s činnostmi Centrální harmonizační jednotky Ministerstva financí
 2. Vnitřní kontrolní systém, kontrolní mechanismy a vazba na principy 3E
 3. Co je veřejné nakupování – co vše zahrnuje a jak je nutné ho vnímat
 4. Rozdíl mezi pojmy veřejný nákup a veřejná zakázka
 5. Vysvětlení pojmů a smyslu jednotlivých principů 3E –hospodárnost, účelnost, efektivita
 6. Souvislosti mezi principy 3E vycházejícími ze zákona o finanční kontrole a zásadami vyplývajícími ze zákona o zadávání veřejných zakázek
 7. Postupy přispívající k naplňování principů 3E v průběhu veřejného nákupu v organizaci
 8. Příklady a diskuse nad řešením příkladů
 9. Co je to centrální nákup státu a co vše zahrnuje
 10. Jak činnosti v rámci centrálního nákupu státu přispívají k naplňování principů 3E
 11. Příklady veřejných zakázek realizovaných v centrálním nákupu státu a zhodnocení jejich přínosů
 12. Shrnutí a diskuse
Lektoři:Ing. Valdemar Adamiš - Ministerstvo financí ČR – vedoucí oddělení Harmonizace finančního řízení. od roku 2008 věnuje problematice strukturálních fondů v České republice, když na Ministerstvu financí působil na odboru Národní fond (Platebním a certifikačním orgánu) jako certifikátor pro několik operačních programů, což zahrnovalo i provádění veřejnosprávních kontrol u řídících orgánů nebo zprostředkujících subjektů. Nyní má v gesci otevřená data Ministerstva financí, koordinaci centrálních nákupů státu, Metodiku veřejného nakupování – naplňování principů 3E, Metodický pokyn kontrola pro oblast ESI fondů, řízení rizik Ministerstva financí a konečně také Metodiku veřejného nakupování – naplňování principů 3E.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:6.2.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz