Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxe

termínmístolektorcena
21.5. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Andrea Vuongová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):2040200203
Termín:od 21.5.2020 9:00 do 21.5.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Každý orgán veřejné správy, od ministerstva až po nejmenší příspěvkovou organizaci, musí zavést a zajistit fungování systému finanční kontroly. Fungující systém finanční kontroly je základním předpokladem pro ošetřování rizik, která jsou spojena s nakládáním s veřejnými prostředky. Seminář bude zaměřen na nastavení vnitřního kontrolního systému, zejména schvalovacích procesů řídicí kontroly u příjmových a výdajových operací. Lektorka aplikuje své zkušenosti při poskytování metodické pomoci při výkladu ustanovení zákona o finanční kontrole a prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu. Důraz bude kladen zejména na praktickou aplikaci, opakující se problémy a výjimky, které metodický výklad zákona umožňuje. Seminář je určen především osobám podílejícím se na schvalovacích procesech řídicí kontrole – příkazcům operací, správcům rozpočtu a hlavním účetním, ale také osobám, které vykonávají následní kontrolní a auditní činnost těchto procesů nebo procesy nastavují.   

 

Cíl semináře:

Cílem semináře je poskytnout účastníkům ucelený výklad o praktické aplikaci zákona o finanční kontrole.

 

Obsah:

  1. Legislativní úprava systému finanční kontroly, základní principy
  2. Vnitřní kontrolní systém
  3. Schvalovací procesy řídicí kontroly u příjmových a výdajových operací (organizační zajištění řídicí kontroly, proces řídicí kontroly, výjimky z provedení řídicí kontroly)
  4. Průběžná a následná řídicí kontrola
  5. Interní audit
Lektoři:Mgr. Andrea Vuongová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:14.5.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz