Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole - aktuality a praxe

termínmístolektorcena
19.3. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekMgr. Andrea Vuongová
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:AK/PV-72/2016, Název akreditace: Směrnice a zákon o finanční kontrole - aktuálně
Akreditace: MV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 19.3.2020 9:00 do 19.3.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Obsahem semináře je praktický výklad zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě. Účastníci semináře získají praktický návod jak obstát roli finančního kontrolora veřejné správě. Seminář je určen pro zaměstnance, kteří vykonávají funkci interního auditora v ÚSC, zaměstnancům kontrolních odborů, kteří provádějí veřejnosprávní kontrolu jak u příspěvkové sféry, tak u příjemců veřejné finanční podpory. Je určen také vedoucím zaměstnancům a zaměstnancům, kteří jsou ze zákona odpovědní zavést a prověřovat účinnost vnitřního kontrolního systému aj.

 

Obsah: 

  1. Legislativní úprava systému finanční kontroly, základní principy.
  2. Vnitřní kontrolní systém – řídící kontrola.
  3. Schvalovací procesy řídicí kontroly u příjmových a výdajových operací (organizační zajištění řídicí kontroly, proces řídicí kontroly, výjimky z provedení řídicí kontroly) .
  4. Veřejnosprávní kontrola (organizační zajištění veřejnosprávní kontroly, proces kontroly, náležitosti protokolu o kontrole, formulace zjištění).
  5. Interní audit.
  6. Diskuze, sdílení zkušeností z praxe.
Lektoři:Mgr. Andrea Vuongová - odbornice VS, která působí v ústředních orgánech státní správy
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:12.3.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz