Rodinné právo v procesních souvislostech - AKREDITACE MPSV + MV

termínmístolektorcena
18.6. | 9:00Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášekJUDr. Renáta Šínová Ph.D.
2990 CZK
bez DPH
šipka přihláška na kurz

více informací
Číslo akreditovaného kurzu:MV: AK/PV-240/2016, název akreditace: Soudnictví ve věcech mládeže, činnost OSPOD, MPSV: A2017/0744-SP/PC, název akreditace: Rodinné právo v procesních souvislostech
Akreditace: MV MPSV
Variabilní symbol (číslo kurzu):0
Termín:od 18.6.2020 9:00 do 18.6.2020 15:00
Místo:Praha - místo konání bude upřesněno po uzávěrce přihlášek
Popis:

Kurz je zaměřen na procesní souvislosti řešení rodinně-právních problémů. Důraz je kladen především na právní úpravu řízení ve věcech rodinně-právních obsaženou v zákonu č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zejména pak na řízení ve věcech péče o nezletilé a velmi stručně tzv. řízení paternitní. V rámci akreditovaného vzdělávacího kurzu MPSV Vám nabízíme možnost získat ucelenou představu a podrobnější informace k této problematice s lektorkou, která se této problematice věnuje dlouhodobě na odborné úrovni. Kurz obsahuje také informace o aktuálním výkladu jednotlivých právních norem a případných chystaných změnách. Seminář je určen především pro sociální pracovníky, sociální kurátory, pracovníky OSPOD, neziskové organizace, ale i další zájemce o tuto problematiku.

 

Obsah:

-       Procesní zvláštnosti rodinněprávních řízení, prameny právní úpravy

-       Předběžné opatření upravující poměry dítěte

-       Péče soudu o nezletilé (příslušnost, kolizní opatrovnictví, návrh na zahájení řízení, průběh řízení, jiný soudní rok, dokazování, rozhodnutí, opravné prostředky)

-       Výkon rozhodnutí o péči o nezletilé děti

-       Aktuální problémy v řízení o určení a popření rodičovství

-       Diskuze, sdílení zkušeností z praxe pracovníků

Lektoři:JUDr. Renáta Šínová Ph.D. - odborná asistentka právnické fakulty UP v Olomouci. Ve své vědecké i profesní praxi se dlouhodobě věnuje civilně procesnímu a rodinnému právu, působila v soudnictví, advokacii. Spoluautorka zákona o zvláštních řízeních soudních, hostující profesorka na univerzitě v Californii.
Program:

9:00-15:00

Konkrétní časový harmonogram Vám bude sdělen na místě.

Forma výuky:Prezenční
Uzávěrka:11.6.2020
Kontakt:

e-mail: prihlaska@aliaves.cz
tel: + 420 222 511 152

Cena:2990 CZK bez DPHšipka  prihláška na kurz